Omfattning

220YH-poäng = 44 veckor
5 YH-poäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier 

Förkunskapskrav

Lägst betyget E (godkänt) på gymnasieskolans kurser:

 • Matematik 1 a (Matematik A) eller motsvarande kunskaper
 • Engelska 5 (Engelska A) eller motsvarande kunskaper
 • DAODAT01a, DAODAT01b, DAODAC0, DAODIG0

Alternativt: NÄVADM0, NÄVNÄR0, NÄVNÄV0, NÄVNÄK0 eller motsvarande

Mål

Utbildningen Office 365/Microsoft Azure-specialist leder till spetskompetens inom Microsofts populära molntjänster.

Efter avslutad utbildning är möjliga yrkesroller bland annat:

Office 365/Microsoft Azure-specialist
Molnspecialist
Cloud Advisor
Windows Azure konsult

Under utbildningen läser man totalt åtta delkurser där studerande lär sig att hantera samtliga delar av Office 365 och Microsoft Azure såväl som att hantera kopplingar mellan lokal infrastruktur och molntjänster för att skapa en så kallad hybrid molnlösning. Samtliga kurser är praktiskt inriktade med flertalet laborationer. 

  Mål med utbildningen

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om:

 • Molntjänster, migrering Office 365
 • Implementering och design av Office 365
 • Active Directory (AD), Active Directory Federation Services (ADFS), Azure AD och DNS
 • Sharepoint Online
 • Microsoft Azure
 • Skype för företag
 • Affärs-/verksamhetsnytta, Molnstrategi
 • Övervakning av tjänster i Office 365
 • Mailhantering i Exchange och Exchange Online
 • Om säkerhetsaspekter kring Office 365

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Designa, installera och underhålla Office 365/ Windows Azure för olika företagsbehov
 • Administrera användare med hjälp av Active Directory, Active Directory Federation Services, Azure AD, DirSync och Single Sign On
 • Genomföra affärs-/verksamhetsnytta,
 • Molnstrategi
 • Utföra migrering av befintliga tjänster till Office 365/ Windows Azure
 • Administrera meddelandetjänster som Exchange Online och Lync
 • SaaS, PaaS, IaaS. Publika/privata/branschmoln och hybrida moln

 Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Arbeta som Office 365/ Windows Azure-specialist
 • Planera för- och realisera införandet av molntjänster i organisationer
 • Upphandla molntjänster, förhandla och skriva avtal
 • Driva förändringsprocesser i organisationer,
 • Ta fram och leverera säkra molntjänster för mobila plattformar
 • Arbeta som projektledare eller konsult för molntjänsten Office 365

 
Kurser och poäng
Active Directory, 30 YH-poäng
Exchange, 30 YH-poäng
Managing BYOD, 20 YH-poäng
Microsoft Azure, 30 YH-poäng
Office 365, 30, YH-poäng
PowerShell, 20 YH-poäng
SharePoint Administration, 25 YH-poäng
Skype for Business, 15 YH-poäng
Examensarbete, 20 YH-poäng

Active Directory, 30 YH-poäng

Kursen ger praktisk såväl teoretisk kunskap i användarhantering med katalogtjänsten Active Directory. Studerande får lära sig att konfigurera och hantera en lokal katalogtjänst. Under kursens gång ska den lokala katalogtjänsten synkroniseras med Office 365. Kursen ger praktisk kompetens och förståelse för hur Active Directory Federation Services (ADFS) fungerar, använda DirSync och Single Sign On. Strategiska val i uppstarten och migrering av användare kommer också behandlas.

Kursen omfattar följande moment:

 • Användning av Microsofts katalogtjänst Active Directory såväl lokalt som i molnet
 • Hantering och installation av ADFS
 • Migrering av användare och behörigheter

Efter denna kurs ska den studerande:

 • Självständigt kunna installera, konfigurera och synkronisera en katalogtjänst
 • Kunna använda PowerShellscript för att administrera tjänster
 • Kunna felsöka användarbehörigheter

Exchange, 30 YH-poäng

Kursen ger den studerande färdigheter i lokal installation och konfiguration av Microsofts mailserver Exchange. Studerande kommer sedan att få erfarenhet kring migrering av lokala mailsystem till Office 365. Vid migrering lär studerande sig konfiguration och felsökning med mailboxar, behörigheter, användare och public folders. Studerande ges praktisk och teoretisk kunskap kring hur man konfigurerar en Hybrid Exchangelösning, för att leverera en sömlös upplevelse för slutanvändarna.

Kursen omfattar följande moment:

 • Installation och konfiguration av Microsoft Exchange
 • Felsökning av Microsoft Exchange
 • Planering av installation och migrering

Efter denna kurs ska den studerande:

 • Kunna planera och utföra en migrering av Exchange
 • Redogöra för val gjorda under planering
 • Kunna felsöka Exchange såväl som Exchange Online

Managing BYOD, 20 YH-poäng

I denna kurs får de studerande lära sig att hantera slutanvändares enheter med System Center Configuration Manager (SCCM) och Windows Intune. Ämnen som behandlas är patchhantering, deployment av OS och program samt hantering av mobila enheter. Mobile Device Management genom Office 365.

Kursen omfattar följande moment:

 • Hantering av mobila enheter
 • Deployment av operativsystem och program
 • Säkherhet i appar och program

Efter denna kurs ska den studerande:

 • Kunna skapa en fungerande BYOD-miljö
 • Kunna centralt administrera program för slutanvändare för olika enheter
 • Kunna felsöka i SCCM och Intune

Microsoft Azure 30p

I denna kurs får den studerande lära sig att hantera IaaS-tjänsterna i Microsoft Azure. De studerande ska få praktisk och teoretisk kunskap om hur man skapar och administrerar virtuella nätverk, virtuella maskiner och websidor. Kursen kommer även att behandla Azure AD, lagring samt backup i Azure och webapps.

Kursen omfattar följande moment:

 • Hantering av publik IaaS-tjänst
 • Skapande och hantering av webservices
 • Administration av komplett infrastruktur i molntjänsten Microsoft Azure

Efter denna kurs ska den studerande:

 • Kunna redogöra för fördelarna med att placera tjänster i Microsoft Azure eller motsvarande public molntjänst
 • Kunna skapa en fungerande backup i Windows Azure
 • Kunna skapa en webservice som är nåbar globalt

Office 365, 30 YH-poäng

Denna kurs ger den studerande en introduktion till hantering och konfigurering av Microsofts populära molntjänst Office 365. De studerande får kunskaper i samtliga tjänster i Office 365. Fokus ligger framförallt på användarhantering samt konfiguration av kommunikationstjänster som Exchange Online och Skype For Business. Jämförelser med andra liknande tjänster kommer även att göras under kursens gång.

Kursen omfattar följande moment:

 • Användning av Office 365s samtliga tjänster
 • Hantering av användare och behörigheter för dessa
 • Hantering av Exchange Online

Efter denna kurs ska den studerande:

 • Kunna använda Office 365 för att skapa användare och tilldela licenser
 • Kunna skapa distributionslistor, grupper och mailboxar i Exchange Online
 • Kunna redogöra för skillnaderna mellan Office 365 och traditionell installation av Officepaketet

PowerShell, 20 YH-poäng

I denna kurs får de studerande lära sig avancerad hantering av Office 365 och Microsoft Azure med hjäp av PowerShell. Denna kurs ger kunskap i att skapa script i PowerShell för att kunna hantera mer avancerade funktioner samt förenkla administrationen av Office 365 och Azure.

Kursen omfattar följande moment:

 • Användning av PowerShellscript
 • Hantering av PowerShellmodulerna för Azure och Office 365
 • Felsökning av script

Efter denna kurs ska den studerande:

 • Kunna skapa egna script för administration av Office 365 och Azure
 • Kunna felsöka färdiga script
 • Kunna använda PowerShell för att förenkla administrativa uppgifter

SharePoint Administration, 25 YH-poäng

Administration av SharePoint i Office 365 där den studerande får administrera Site Collections och strukturer, apphantering, listor och bibliotek, dokumenthantering, kvoter och resurstilldelning. Man lär sig aven att göra strategiska val före och under drifttiden, att vara en duktig kravställare mot externa leverantörer. Andra funktioner som behandlas är Power BI i, SharePoint Designer, Mysite och OneDrive.

Kursen omfattar följande moment:

 • Användning av SharePoint i Office 365
 • Skapande av intranät i Sharepoint
 • Dokumenthantering

Efter denna kurs ska den studerande:

 • Kunna skapa ett fungerande intranät
 • Kunna felsöka och optimera SharePoint
 • Kunna hantera behörigheter för olika typer av användare

Skype for Business 15 YH-poäng

I denna kurs ges kunskaper i att konfigurera en fungerande serverinfrastruktur för IP-telefoni och videosamtal med Skype for business (tidigare Lync). Förståelse för hur IP-telefoni med Skype for business ska konfigureras för att fungera med mobila enheter som smartphones, konferenstelefoner och liknande utrustning.

Kursen omfattar följande moment:

 • Hantering av infrastruktur för IP-telefoni
 • Optimering av IP-telefoni och videsamtal
 • Hantering av mobila enheter

Efter denna kurs ska den studerande:

 • Kunna konfigurera en fungerande infrastruktur
 • Kunna felsöka IP-telefoni
 • Kunna skapa och administrera virtuella konferensrum och bokningssystem

Examensarbete, 15 YH-poäng

Kursen syftar till att studerande självständigt utvecklar och fördjupar sin kunskap om och förståelse för hur ett teoretiskt och empiriskt arbete inom utbildningens område samt i rapportskrivning, om möjligt på uppdrag av en extern uppdragsgivare, utförs. Vidare syftar kursen även till att uppfylla utbildningens övergripande examensmål, där den studerande ska kunna identifiera, formulera, analysera, lösa problem och utföra komplexa uppgifter kopplade till studieområdet.

Examensarbetet kan vara en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, en litteratur eller en dokumentstudie.

Dela sidan: