Om UX Designer

UX är en förkortning av User eXperience. Inom UX Design är det upplevelsen och användningen av en produkt som står i centrum. UX Designerns uppgift är kortfattat att skapa produkter som är enkla att förstå och som uppmuntrar till användning. Det handlar främst om konstruktion och innovation, men även estetik.

I yrkesrollen

Som UX Designer arbetar du med att designa bra användarupplevelser. Det är du som ser till att kopplingen mellan digitala lösningar och människa fungerar så att tekniken upplevs lätt och rolig att använda. Det kan röra sig om att designa för allt från appar och hemsidor till kontrollpaneler. En UX Designer har därför kunskap om beteendemönster och förhållningssätt hos den avsedda målgruppen, men är även insatt i tekniken bakom. En stor del av arbete går ut på att designern tar reda på så mycket som möjligt om användaren, hur denne interagerar i olika system samt om vilka behov och önskemål som finns. Ofta arbetar du i tvärfunktionella team med t.ex. utvecklare och produktägare.

Du kommer kunna arbeta som:

 • UX Designer
 • UX Architect
 • Gränssnittsdesigner
 • Användbarhetsdesigner
 • Customer Experience Designer

Framtidsutsikter och lön

Digitaliseringen i samhället har skapat möjligheter för flera nya yrkesroller och UX-designer är en sådan yrkesroll som vuxit fram i det digitala landskapet. Arbetsmarknaden för UX-designers blir också allt större eftersom fler organisationer och företag förstår nödvändigheten av användbarhet. Då UX Designers arbetar tvärvetenskapligt med både teknik och människors behov och beteende utgör yrkesrollen en viktig brygga mellan design och utveckling.

Om utbildningen till UX Designer

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad

Under utbildningen lär du dig bland annat:

Behärska centrala designprinciper för att skapa produkter med god användbarhet och tillgänglighet, utforska och analysera användarbeteenden genom kvalitativ och kvantitativ researchmetodik, arbeta enligt agila metoder, förstå hur olika målgrupper fungerar i digital interaktion, skapa användbar design med ett försäljningsperspektiv.

Utbildningens upplägg:

Utbildningen är en del av EC Stream, där Malmö är huvudort och Helsingborg är satellitort. Det betyder att utbildarna kommer att alternera mellan de båda orterna och att undervisningen därför till viss del kommer att bedrivas via live streaming, så kallad fjärrundervisning. I lokalerna på båda orterna finns utbildningsledare och övrig personal på plats för att på daglig basis kunna möta dig som studerande.

Utbildningen är en heltidsutbildning där du är på plats i skolan två till tre dagar i veckan. Övrig tid är avsedd för självstudier och projektarbeten, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet. Utbildningen bedrivs på svenska, men även engelska kan förekomma.

Som studerande kommer du även genomföra en del av din utbildning ute på företag, så kallad LIA (lärande-i-arbete). Du får under LIA:n både insyn i branschen och fördelen att känna på yrkesrollen på riktigt.

 

Varför bör du gå en YH-utbildning till UX Designer ?

Då allt fler företag väljer att digitalisera är yrkesrollen mycket viktig under lång tid framöver. Utbildningen ger praktisk kompetens att välja relevanta verktyg och metoder för olika typer av projekt och målgrupper. Under utbildningen kommer du att arbeta med flera projekt där du utvecklar färdigheter i konceptarbete och prototyparbete för att träna dig i att designa en användarvänlig process och slutprodukt.

 

Har du frågor och funderingar kring utbildningen, skolan eller hur man ansöker?
Läs vår FAQ här.

Kurser

Kurser

 • Affärsmannaskap, kundbemötande och kommunikation 15p
 • Examensarbete UX Design 30p
 • Gränssnittsdesign inom UX 20p
 • Informationsarkitektur 25p
 • Introduktion till UX-produktion 15p
 • Lärande i arbete 1 45p*
 • Lärande i arbete 2 55p*
 • Programmering för UX-produktion 35p
 • Projektmetodik och agila metoder 20p
 • Prototyping för UX-produktion 20p
 • UX process 1, Undersökande fas 35p
 • UX process 2, Användarcentrerad design 35p
 • UX process 3, Utvärdering av användbarhet 30p
 • Verktyg för prototypproduktion 25p

*LIA = Lärande i arbete. Denna kurs genomförs ute på företag där du tillämpar de kunskaper som du tidigare lärt dig i de skolförlagda ämnena. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och arbetsplatsförlagd utbildning, samtidigt som du får träning i ämnet.

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

(Då vi jobbar i nära samarbete med branschföretag och myndigheter kan kursinnehållet ibland ändras något, allt för att utbildningen ska vara så relevant som möjligt och följa marknadens behov.)

Behörighet

Behörighet

För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande
behörighet för yrkeshögskolestudier samt minst betyget E/G/3 i:

 • Engelska 6
 • Matematik 2
 • Programmering 1
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten inom Matematik 2 som behövs för att söka utbildningen? Då erbjuder vi preparandkurser inom dessa ämnen som ger dig chansen att få även den särskilda behörigheten som krävs.

Läs mer om våra preparandkurser.

Kontakt

Kontakt

Helsingborg/Malmö

Henrik Ahlgren, Utbildningsledare
E-post: henrik.ahlgren@ecutbildning.se 
Tel: 070-274 34 83