Om Teknikinformatör

 

Är du duktig på teknik och vill kombinera det med kommunikation och illustration? Som Teknikinformatör designar, skapar och underhåller du olika typer av teknisk information så som bruksanvisningar och instruktionsböcker.

I yrkesrollen

En teknikinformatör instruerar och förklarar komplex teknologi så att användaren förstår och kan ta till sig informationen. Teknikinformatören har mycket goda kunskaper inom teknik, men är också en skicklig kommunikatör. Arbetet som Teknikinformatör innefattar att designa, skapa och underhålla olika typer av teknisk information, med allt från online-hjälp, bruksanvisningar, instruktionsböcker, användarmanualer, reservdelslistor, tekniska specifikationer och andra centrala dokument inom företag och organisationer. Rollen är nära besläktad med andra informatörsroller men skiljer sig på den punkten att det ofta handlar om komplex teknologi eller instruktion för tekniska produkter som kan innebära risk eller fara vid hanteringsfel.

Du kommer kunna arbeta som:

 • Teknisk informatör
 • Teknisk skribent
 • Informationsdesigner
 • Informationsutvecklare

Framtidsutsikter och lön

Då vi hela tiden går mot ett allt mer digitalt samhälle och nya produkter och tjänster dagligen uppkommer, är behovet av Teknikinformatörer på marknaden stor. För dig som utbildad teknikinformatör går du därför en ljus arbetsmarknad tillmötes, men exakt lön för yrkesrollen är svårt att säga. Allt beror givetvis på kompetens, erfarenhet och företaget man jobbar på, men är du nyfiken hittar du här Unionens siffror på lönespannet för teknikinformatörer i dagsläget.

Om utbildningen till Teknikinformatör

Utbidningen till Teknikinformatör bedrivs på heltid och är CSN-berättigad.

Under utbildningen får du bland annat lära dig:

God språklig och kommunikativ kompetens i såväl svenska som engelska, förmåga att förstå användare och kunna utforma information utifrån användarperspektivet, kompetens i teknisk illustration, grafisk utformning och design, teknisk grundkompetens.

Utbildningens upplägg:

Utbildningen är en heltidsutbildning. Du kan själv välja om du vill vara på plats i klassrum eller följa utbildningen över nätet med ett fåtal fysiska träffar som är obligatoriska. Övrig tid är avsedd för självstudier, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet.

En stor del av utbildningen är också förlagd på en arbetsplats i form av LIA (lärande-i-arbete). Under praktiken har du verkligen chansen att knyta viktiga kontakter inför framtida jobbtillfällen.

Varför bör du gå en YH-utbildning till Teknikinformatör?

Den pågående digitaliseringen innebär ett ständigt växande antal tekniska lösningar och produkter. Det i sin tur skapar ett återkommande behov av personer som är duktiga på att producera teknisk information som matchar dessa produkter. Med andra ord; Ju mer teknik det finns, desto fler behövs det som förklarar tekniken på ett rätt och lättförståeligt sätt.

 

Har du frågor och funderingar kring utbildningen, skolan eller hur man ansöker?
Läs vår FAQ här.

 

Behörighet

Behörighet

För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt:

 • Har 1 års yrkeserfarenhet inom teknikområdet.

eller har minst betyget E/G/3 i:

 • Engelska 6, 100p
 • Svenska 3 alt Svenska som andraspråk 3, 100p
 • Teknik 2, 100p
 • Teknik 1, 100p

 

Kurser

Kurser

 • Examensarbete, 20 p
 • Infographics, 15 p
 • Informationsdesign, 40 p
 • Informativ illustration, 35 p
 • LIA, 30 p*
 • Professionellt skrivande och målgruppsanpassning, 25 p
 • Projektmetodik, 20 p
 • Regelverk och lagar för en Teknikinformatör, 10 p
 • Teknik, då, nu och i morgon, 15 p
 • Teknisk engelska, facktermer och professionellt skrivande, 20 p

*LIA = Lärande i arbete. Denna kurs genomförs ute på företag där du tillämpar de kunskaper som du tidigare lärt dig i de skolförlagda ämnena. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och arbetsplatsförlagd utbildning, samtidigt som du får träning i ämnet.

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Då vi jobbar i nära samarbete med branschföretag och myndigheter kan kursinnehållet ibland ändras något, allt för att utbildningen ska vara så relevant som möjligt och följa marknadens behov.

Kontakt

Kontakt

Har du frågor om ansökningsprocessen eller behörighet? Kontakta vår antagningsenhet:

E-post: yhansokan@ecutbildning.se
Tel: 019-100080

Har du specifika frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren:

Växjö
Stefan Gustavsson, utbildningsledare
E-post: stefan.gustavsson@ecutbildning.se