Om Mjukvaruutvecklare inom
Industriell IoT

 

Vill du satsa på ett riktigt framtidsyrke? Välj då en inriktning mot IoT! Förkortning står för Internet of Things och används som begrepp när det talas om våra sakers uppkoppling till internet. Idag är det t.ex. många av våra vardagsprylar som är utrustade med möjlighet till internetuppkoppling. Det kan handla om allt från hushållsapparater och klockor till bilar och industrimaskiner. Det gör att våra saker kan kommunicera, inte bara med varandra, utan också med oss som användare.

I yrkesrollen

Yrkesrollen som IoT-utvecklare kombinerar kunskaper inom ämnen som datakommunikation, programmering och systemutveckling med framtidstekniker som Internet of Things och molnteknik. Även IT-säkerhet är ett fokusområde. I praktiken innebär det att du arbetar med programmering mot industriella IoT-enheter kopplade till internet. Arbetet sträcker sig hela vägen från hårdvara till molntjänst, med tyngdpunkten i backend-utveckling.

Du kommer kunna arbeta som:

 • Mjukvaruutvecklare inom Industriell IoT
 • Mjukvaruutvecklare
 • Programmerare inriktning industri

Framtidsutsikter och lön

Den konstanta utvecklingen inom det digitala området innebär stora och snabba förändringar ute på företag, framförallt är industrin en marknad som är särskilt träffad. För dig som utbildar dig till Mjukvaruutvecklare inom Industriell IoT ser arbetsmarknaden ljus ut och behovet lär bara öka. Ett exakt löneläge för Mjukvauutvecklare inom Industriell IoT är svårt att hitta exakta uppgifter på, men en bra fingervisning kan vara att kika på Unionens statistik på lönespannet för systemutvecklare inom IT-området.

Om utbildningen till Mjukvaruutvecklare inom
industriell IoT

Utbildningen är på heltid och är CSN-berättigad.

Under utbildningen får du bland annat lära dig:

Embedded C och C++ programmering, PLC programmering, Industriella molnlösningar, IoT, Industriell IT-säkerhet.

Utbildningens upplägg:

Utbildningen är en heltidsutbildning, varav två till tre dagar i veckan är skolförlagd tid. Du kan själv välja om du vill vara på plats i klassrum eller följa utbildningen över nätet. Övrig tid är avsedd för självstudier, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet.

En stor del av utbildningen är också förlagd på en arbetsplats i form av LIA (lärande-i-arbete). Under praktiken har du verkligen chansen att knyta viktiga kontakter inför framtida jobbtillfällen.

Varför bör du gå en YH-utbildning till Mjukvaruutvecklare inom Industriell IoT?

Arbetsmarknaden för mjukvaruutvecklare inom framförallt industrin har förändrats snabbt i och med digitaliseringen, där spetskompetens inom IT har blivit allt viktigare. Uppkomsten av ny teknik skapar ett behov efter personer med en helt ny typ av kompetens inom IT-området. Utbildningens innehåll har därför ett starkt framtidsfokus för att möta de krav som arbetsmarknaden har på morgondagens kollegor.

 

Har du frågor och funderingar kring utbildningen, skolan eller hur man ansöker?
Läs vår FAQ här.

 

Behörighet

Behörighet

För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande
behörighet för yrkeshögskolestudier samt minst betyget E/G/3 i:

 • Matematik 2
 • Programmering 1

Eller motsvarande kunskaper

Preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten inom Matematik 2 eller Programmering 1 som behövs för att söka utbildningen? Då erbjuder vi preparandkurser inom dessa ämnen som ger dig chansen att få även den särskilda behörigheten som krävs.

Läs mer om våra preparandkurser. 

Kurser

Kurser

 • Projektkunskap och arbetsmetoder, 20 p
 • Embedded C, 30 p
 • Embedded C ++, 30 p
 • Industriell IT och kommunikation, 20 p
 • Programmering projekt, 30 p
 • Avancerad PLC programmering, 25 p
 • Industriella molnlösningar, 25 p
 • Integrering och Övervakning – Internet of Things, 30 p
 • Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI), 15 p
 • Industriell IT-säkerhet, 25 p
 • LIA 1, 60 p*
 • Examensarbete, 30 p
 • LIA 2, 60 p*

*LIA = Lärande i arbete. Denna kurs genomförs ute på företag där du tillämpar de kunskaper som du tidigare lärt dig i de skolförlagda ämnena. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och arbetsplatsförlagd utbildning, samtidigt som du får träning i ämnet.

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Då vi jobbar i nära samarbete med branschföretag och myndigheter kan kursinnehållet ibland ändras något, allt för att utbildningen ska vara så relevant som möjligt och följa marknadens behov.

Kontakt

Kontakt

Har du frågor om ansökningsprocessen eller behörighet? Kontakta vår antagningsenhet:

E-post: yhansokan@ecutbildning.se
Tel: 019-10 00 80

Har du specifika frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren:

Örebro
Ronnie Faltin, utbildningsledare
E-post: ronnie.faltin@ecutbildning.se
Tel: 019 – 764 14 51

Göteborg
Jonas Enander, utbildningsledare
E-post: jonas.enander@ecutbildning.se