Om Mjukvarutestare

I Arbetsförmedlingens rapport ”Var finns jobben?” för 2019 räknas systemtestare och testledare till en av de mest efterfrågade IT-kompetenserna. Orsaken till den stora efterfrågan på mjukvarutestare bottnar i användares förväntan på hög tillförlitlighet och väl fungerande system från start. Satsa därför på en karriär som ger mycket goda framtidsutsikter – utbilda dig till den kvalificerade mjukvarutestare som företagen jagar.

I yrkesrollen

Genom att testa sina produkter kan företag säkerställa att kunderna får vad de förväntar sig, från dag ett. Test och kvalitetssäkring av system och produkter är många gånger avgörande för företag och det är där som mjukvarutestaren kommer in i bilden. I yrkesrollen genomför du bland annat buggsökning, buggrapportering och felsökning för att säkerställa att systemet fungerar som det ska.

Du kommer kunna arbeta som:

 • Testare
 • Testledare
 • Testdesigner
 • Testspecialist
 • Kvalitetssäkrare

Framtidsutsikter och lön

Framtiden ser ljus ut för dig som mjukvarutestare! Som vi tidigare nämnt är just mjukvarutestare hetare än någonsin på arbetsmarknaden och efterfrågas i stor utsträckning. Det är alltid svårt att uppge exaktare löner inom området, då allt beror på din kompetens, erfarenhet av branschen och vilket företag du jobbar på. Är du nyfiken och vill veta mer? Här hittar du lönespannet för en systemtestare inom IT enligt Unionens statistik.

Om utbildningen till Mjukvarutestare

Utbildningen är på heltid och är gratis och CSN-berättigad.

Under utbildningen får du bland annat lära dig:

God praktisk kompetens och teoretisk grund. Det innebär att du under utbildningen bland annat får utföra tester, buggsökning och felsökning, förstå kravspecifikationer och arbeta med buggrapportering. Du får även öva på olika testning, med tyngdpunkt på agila processer och livscykler (SCRUM, XP, Lean). Du kommer att få pröva traditionella utvecklingscykler som vattenfallsmodellen samt använda moderna verktyg och den senaste tekniken för att utföra tester.

Utbildningens upplägg:

Utbildningen är en heltidsutbildning, varav två till tre dagar i veckan är skolförlagd tid. Övrig tid är avsedd för självstudier och projektarbeten, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet.

En stor del av utbildningen är också förlagd på en arbetsplats i form av LIA (lärande-i-arbete). Under praktiken har du verkligen chansen att knyta viktiga kontakter inför framtida jobbtillfällen.

Varför bör du gå en YH-utbildning till Mjukvarutestare?

Denna yrkeshögskoleutbildning gör dig till professionell mjukvarutestare med god praktisk kompetens. Utbildningen är skapad tillsammans med IT-företag som använder testning i deras dagliga verksamhet, vilket gör utbildningen mycket aktuell och väl överensstämmande med behoven på arbetsmarknaden.

 

Har du frågor och funderingar kring utbildningen, skolan eller hur man ansöker?
Läs vår FAQ här.

 

Behörighet

Behörighet

För att söka utbildningen Mjukvarutestare krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier och att du har minst betyget E (godkänt) i:

 • Matematik 2 (B)
 • Programmering 1 (A+B)

eller motsvarande.

Preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten inom Programmering 1 och/eller Matematik 2 som behövs för att söka utbildningen? Då erbjuder vi preparandkurser inom dessa ämnen som ger dig chansen att få även den särskilda behörigheten som krävs.

Läs mer om våra preparandkurser.

Kurser

Kurser

Kurser, YH-poäng

Malmö

 • Buggrapportering 15 p
 • Examensarbete 20 p
 • Introduktion till test 15 p
 • LIA Mjukvarutest 40 p
 • Programmering för testare i Java 25 p
 • Projektkontexter 15 p
 • Testdesign och tekniker för test 55 p
 • Testmetoder och paradigm, olika synsätt på test 20 p
 • Testrapportering 15 p
 • Teststrategier 25 p
 • Testverktyg 25 p
 • Tänk som en testare 30 p

Göteborg

 • Agila arbetssätt 15 p
 • Agilt testarbete i praktiken 30 p
 • Cloud testing med continuous integration 30 p
 • Examensarbete 20 p
 • ISTQB 30 p
 • LIA 50 p*
 • Programmering för testare 35 p
 • Testmetoder och paradigm 15 p
 • Teststrategi 20 p
 • Testverktyg 40 p
 • Tänk som en testare 30 p

* LIA= Lärande i Arbete. Dessa kurser genomförs ute på företag där du tillämpar de kunskaper som du tidigare lärt dig i de skolförlagda ämnena. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och arbetsplatsförlagd utbildning, samtidigt som du får träning i ämnet.

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Då vi jobbar i nära samarbete med branschföretag och myndigheter kan kursinnehållet ibland ändras något, allt för att utbildningen ska vara så relevant som möjligt och följa marknadens behov.

Samarbetspartners

Samarbetspartners

Malmö

 • Axis Communications AB
 • Knowit Quality ServicesAB
 • Inceptive AB
 • Verisure Innovation AB
 • Human Results AB
 • Cap Gemini
 • Get A Qlue AB
 • Relax Gaming
 • IKEA IT AB

Göteborg

 • Cilbuper IT AB
 • Dfind IT
 • ESSIQ AB
 • HiQ Göteborg AB
 • Inceptive AB
 • Infostep AB
 • New Professional Minds AB
 • SQS
 • ÅF

Kontakt

Kontakt

Utbildningsledare

Malmö

Åsa Beckman
E-post: asa.beckman@ecutbildning.se
Tel: 0761-014695

Göteborg
Louise Osvald, Utbildningsledare
E-post: louise.osvald@ecutbildning.se
Tel: 031 – 703 52 00