Digitaliseringen kräver fler IT-supportspecialister!

Arbete med service och support till datoranvändare sker inom de flesta branscher och den ständigt pågående digitaliseringen med alltmer komplexa tjänster och system skapar ett starkt behov av denna kompetens. Det råder i dagsläget stor brist på utbildad personal inom området och företagen har svårt att rekrytera personer med rätt kompetensnivå.

Läs utbildningen Technical Operations Specialist som gör dig till IT-supportspecialist, och du går en ljus framtid till mötes!

Vad gör en IT-supportspecialist?

Utbildningen till IT-supportspecialist är framtagen tillsammans med företag som ser ett stort anställningsbehov av specialister inom IT-support. Detta innebär att du kan vara säker på att du får de kunskaper som krävs av en IT-supportspecialist och som branschen verkligen frågar efter. Utbildningen är unik i sitt slag och ger dig kompetens för att arbeta med ärendehantering och rådgivning samt felsökning, problemlösning och utveckling av IT-miljöer. Du får erfarenhet av aktuella ramverk för IT-tjänster och processhantering såsom ITIL och du får möjlighet att träna upp din kommunikativa och pedagogiska sida med hjälp av utbildningens kurs inom kommunikation och kundbemötande.

LIA – Arbetsplatsförlagda studier

En tredjedel av utbildningen till IT-supportspecialist är förlagd ute på en arbetsplats, så kallad LIA (Lärande i Arbete). Under denna period har du möjlighet att redan under utbildningstiden bekanta dig med och utvecklas i din kommande yrkesroll. Det ger dig både den praktiska förståelse och erfarenhet som företagen är ute efter och du får möjlighet att knyta viktiga branschkontakter. Du har därmed ett rejält försprång när det sen är dags att söka arbete.

Vem är du som söker utbildningen till IT-supportspecialist?

Du brinner för service och att hjälpa andra och har ett tekniskt intresse som du vill utveckla vidare. Du har ett pedagogiskt och tålmodigt förhållningssätt till att vägleda andra och en förmåga att sätta dig in i andras situation. Dessutom är du lösningsfokuserad och kan snabbt anpassa dig till nya situationer.

Vad blir du efter utbildningen?

Företagen är i akut behov av personer med kompetens för att arbeta med IT-support och du kommer ha goda karriärmöjligheter efter examen. Utbildningen till IT-supportspecialist ger dig möjlighet att arbeta med supportärenden inom IT på avancerad nivå, antingen som en extern eller intern supportfunktion inom privat eller offentlig sektor

Efter examen kan du bl.a. arbeta som:

 • Technical Operations Specialist
 • IT-supportspecialist
 • Systemtekniker
 • Helpdesktekniker 2nd line
 • IT Service Desk Agent
 • IT Service Manager.

Behörighet

Behörighet

För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande
behörighet för yrkeshögskolestudier samt minst betyget E/G/3 i:

 • Datorteknik 1A
 • Datorteknik 1B
 • Matematik 2

Preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten inom Matematik 2 som behövs för att söka utbildningen? Då erbjuder vi preparandkurser inom dessa ämnen som ger dig chansen att få även den särskilda behörigheten som krävs.

Läs mer om våra preparandkurser. 

Kurser

Kurser

 • Applikations- och Desktopsvirtualisering , 25 p
 • Avancerad nätverksfelsökning, 30 p
 • Examensarbete, 20 p
 • Felsökning och support inom Windows Server OS,  35 p
 • Klientfelsökning och fjärrhantering, 25 p
 • Informationssäkerhet, 20 p
 • ITIL Foundation v3, 15 p
 • Projektmetodik, kommunikation och kundbemötande, 20 p
 • LIA, 70 p*
 • Office 365 Cloud Computing, 25 p
 • Processhanteringssystem, avtal och dokumentation, 15 p

*LIA = Lärande i arbete. Denna kurs genomförs ute på företag där du tillämpar de kunskaper som du tidigare lärt dig i de skolförlagda ämnena. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och arbetsplatsförlagd utbildning, samtidigt som du får träning i ämnet.

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Läs hela kursbeskrivningen här: Kursplan Technical Operations Specialist

Samarbetspartners

Samarbetspartners:

 • Atea
 • Bahnhof
 • IXX IT-partner
 • Evry
 • Centric
 • IT-gården Landskrona
 • Malmö Stad
 • Office IT-partner

Kontakt

Kontakt

Stockholm

Rickard Johansson, regional utbildningschef
E-post: rickard.johansson@ecutbildning.se
Tel: 08-57859234

Malmö

Josefin Larsson, utbildningsledare
E-post: josefin.larsson@ecutbildning.se
Tel: 010-1421220

Göteborg

Jonas Enander, regional utbildningschef
E-post: jonas.enander@ecutbildning.se
Tel: 019 – 764 14 53