OBS! Denna utbildning är inte längre sökbar. 
Du hittar våra aktuella YH-utbildningar här.

Utbilda dig i IT-säkerhet och bekämpa brottsligheten

Idag är IT-hot ett allvarligt och ofta förekommande säkerhetsproblem som företag och organisationer behöver skydda sig mot. Risken för intrång är stort och överbelastningsattacker som DDOS, virus och andra IT-väsen sprider sig snabbt genom internet. Tillsammans med en ökad komplexitet i datanätet bidrar det till en stor efterfrågan på kunniga säkerhetstekniker.

IT-säkerhetstekniker – Bli eftertraktad på arbetsmarknaden och få ett lyft i karriären

YH-utbildningen på EC Utbildning lär ut områden inom säkerhetsteknik som efterfrågas av näringslivet. Under utbildningen till IT-säkerhetstekniker får du kunskaper om hur man utvecklar nästa generations IT-säkerhet. Denna utbildning är utvecklad tillsammans med företag som arbetar med IT-säkerhet och det gör därför utbildningen tillämpad efter arbetsmarknadens behov. IT-klimatet ändras snabbt och en mobilare vardag med teknik som outsourcing, molntjänster och virtualisering kräver nya säkerhetslösningar. Kunskaper som du både får praktisk och teoretisk erfarenhet av under utbildningen.

YH-utbildningen IT-säkerhetstekniker säkrar din framtid

Yrkeshögskoleutbildningen IT-säkerhetstekniker är en distansutbildning med fysiska träffar i Malmö, Göteborg eller Stockholm.  Den innehåller även LIA på 11 veckor (Lärande i arbete/praktik) på valfri ort. LIA ger dig erfarenhet från arbetslivet och träffar företag som rekryterar just dig som IT-säkerhetstekniker. YH-utbildningens tyngdpunkter ligger på integration, drift och underhåll av ny teknik. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap om säkerhetsteknik för outsourcing, mobila tjänster och virtualisering. Flera kurser under utbildningen motsvarar certifiering inom Security + och Network +. Efter examen har du den kompetens som efterfrågas och en bra start på karriären med stora möjligheter ute hos företagen.

Vem är du som söker utbildningen till IT-säkerhetstekniker?

Du tycker nätverksarbete i allmänhet och säkerhetsarbete i synnerhet verkar spännande och intressant. Du har tidigare kunskaper inom nätverk som du vill bygga vidare på. Att bedriva säkerhetsarbete eller bekämpa IT-brottslighet känns som din framtid.

Vad blir du efter denna IT-utbildning?

Efter avslutade studier kan du arbeta som IT-konsult, IT-säkerhetstekniker eller datasäkerhetsanalytiker. Andra tänkbara yrken är säkerhetskonsult samt nätverkstekniker.

Samarbetspartners

 • Ojco International AB
 • Centric
 • SecureLink
 • Cygate
 • Silentia Informationssäkerhet IT
 • Network Services AB
 • Xelent Drift AB
 • Checkpoint Software Technology

Behörighet

Behörighet

För att söka utbildningen till IT-säkerhetstekniker krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt minst godkänt i:

 • Matematik 1 (A)
 • Svenska 1 (A)
 • Engelska 5 (A)

eller motsvarande

Vidare krävs kunskaper inom:

Alt 1: (Data- och kommunikationsteknik) med gymnasiekurserna DAODAT01a, DAODAT01b, DAODAC0, DAODIG0 eller motsvarande

Alt 2: (Nätverksteknik) med gymnasiekurserna NAINADM0 (eller tidigare NÄVADM0), NAINAK0 (eller tidigare NÄVNÄK0), NAINAR0 (eller tidigareNÄVNÄR0), NAINAV0 ( eller tidigare NÄVNÄV0) eller motsvarande

Alt 3: 2 års relevant yrkeserfarenhet inom nätverksteknik motsvarande heltidstjänst

Kurser

Kurser, YH-poäng

 • Ethical Hacker, 25 YH-poäng
 •  LIA, Security, 55 YH-poäng
 • Security Advanced, 30 YH-poäng
 • Security Basics, 30 YH-poäng
 • Secure Cloud Computing, 30 YH-poäng
 • Networks, 40 YH-poäng
 • Virtualization, 20 YH-poäng
 • Affärsmannaskap, 10 YH-poäng
 • Infrastruktur Windows, 20 YH-poäng
 • Infrastruktur Linux, 20 YH-poäng

*LIA = Lärande i arbete. Denna kurs genomförs ute på företag där du tillämpar de kunskaper som du tidigare lärt dig i de skolförlagda ämnena. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och arbetsplatsförlagd utbildning, samtidigt som du får träning i ämnet.

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Kontakt

Utbildningsledare

Kajsa Eklund
E-post: kajsa.eklund@ecutbildning.se
Tel: 040-631 67 73