Om DevOps Utvecklare

DevOps är en förkortning av det engelska uttrycket ”Development Operations”. Yrkesrollen är ett resultat av att utvecklingen idag ska gå allt fortare. Som DevOps utvecklare arbetar du oftast i ett agilt team som kontinuerligt utvecklar, testar och driftsätter systemförbättringar för kunden. DevOps utvecklaren har insikt i hela leveranskedjan av utvecklingsprojekt och har därför en mycket viktig överbryggande funktion som ska minska glappet mellan utvecklare, testare och driftsättare.

I yrkesrollen

DevOps utvecklare är en yrkesroll inom IT-branschen som tar det bästa från två världar alltså någon som står med ena benet i utvecklingsprojekten och det andra i driftens linjeverksamhet. Av den anledningen är arbetet varierande och spänner oftast över stora delar av teknikstacken, från kod till slutanvändare med fokus på utveckling av verktyg och processer för ständig leverans.

Du kommer kunna arbeta som:

 • DevOps-utvecklare
 • DevOps-integrerare
 • System- och driftsautomatiserare

Framtidsutsikter och lön

DevOps kommer vara lika vanligt som ITIL inom IT branschen. Att det inte är så vanligt idag är mest beroende på att profilerna inte finns på marknaden. Detta är framtidens tekniker/utvecklare och efterfrågan på denna kompetens ökar allt mer.

Om utbildningen till DevOps Utvecklare

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Under utbildningen lär du dig bland annat:

Största delen av utbildningen fokuserar på automatisering, deployment och underhållbarhet. Du får kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk leveransprocess. Du lär dig planera, identifiera och utföra specialiserade arbetsuppgifter inom automatisering, drift och underhåll, samt övervaka Deployment och Operations.

Utbildningens upplägg:

Utbildningen är en heltidsutbildning där du är på plats i skolan två till tre dagar i veckan. Därmed är övrig tid avsedd för självstudier och projektarbeten, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet. Utbildningen bedrivs delvis på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Som studerande kommer du även genomföra en del av din utbildning ute på företag, så kallad LIA (lärande-i-arbete). Du får under LIA:n både insyn i branschen och fördelen att känna på yrkesrollen på riktigt.

Varför bör du gå en YH-utbildning till DevOps Utvecklare?

I den traditionella organisationen arbetar utvecklare, testare och driftsättare på varsitt håll med olika delar av produktionen, vilket ofta resulterar i flaskhalsar längs produktionskedjan. DevOps syftar till att undvika detta och istället effektivisera avdelningarnas samarbete, genom löpande dialog mellan utvecklare och systemansvariga och genom automatisering av så stora delar av processen som möjligt.

 

Har du frågor och funderingar kring utbildningen, skolan eller hur man ansöker?
Läs vår FAQ här.

Kurser

Kurser

 • Agil projektmetodik 20p
 • Automationsramverk 20p
 • Cloud Services 35p
 • Containerteknologi (Docker) 30p
 • Continuous Integration and Continuous Delivery 40p
 • Databaser i Linux 30p
 • Examensarbete 25p
 • LIA 1 60p*
 • LIA 2 60p*
 • Linux och Skriptspråk (Python) 40p
 • Programmering i Java 35p
 • Versionshanteringssystem 5p
 • Windows Server 20p

*LIA = Lärande i arbete. Denna kurs genomförs ute på företag där du tillämpar de kunskaper som du tidigare lärt dig i de skolförlagda ämnena. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och arbetsplatsförlagd utbildning, samtidigt som du får träning i ämnet.

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

(Då vi jobbar i nära samarbete med branschföretag och myndigheter kan kursinnehållet ibland ändras något, allt för att utbildningen ska vara så relevant som möjligt och följa marknadens behov.)

Behörighet

Behörighet

För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande
behörighet för yrkeshögskolestudier samt minst betyget E/G/3 i:

• Matematik 2, 100p
• Programmering 1, 100p

Eller motsvarande kunskaper

Preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten inom Matematik 2 som behövs för att söka utbildningen? Då erbjuder vi preparandkurser inom dessa ämnen som ger dig chansen att få även den särskilda behörigheten som krävs.

Läs mer om våra preparandkurser.

Kontakt

Kontakt

Har du frågor om ansökningsprocessen eller behörighet? Kontakta vår antagningsenhet:

E-post: yhansokan@ecutbildning.se
Tel: 019-100080

Har du specifika frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren:

Göteborg
Stina Marberg, Utbildningsledare
E-post: stina.marberg@ecutbildning.se
Tel: 010 – 142 13 86