Om Data Scientist

 

Cirka 90 procent av all data i världen har producerats under de senaste två till tre åren. Mobiltelefoner, sociala medier, IoT-enheter, affärstransaktioner och data från positioneringssystem är bara några exempel på källor till data som ökar explosionsartat. Med stora datamängder öppnas också nya konkurrensfördelar upp och många företag behöver förändra sitt sätt att hantera och analysera data för att utvinna värdefulla insikter och kunskaper som underlag till strategiska beslut.

I yrkesrollen

Rollen som Data Scientist är bred och tillämpar områden så som Business intelligence, analys av molntjänster, underhållsplanering, marknadsföring, programmering och systemutveckling. Du kommer att arbeta med avancerad analys där nya data tolkas och omvandlas till affärsnytta. Med andra ord liknar en Data Scientist en affärsanalytiker i rollen, med den skillnad att en Data Scientist tänker bredare och angriper större och komplexare datakällor genom nya metoder, tankesätt och verktyg.

Du kommer kunna arbeta som:

 • Data Scientist
 • Business Intelligence-analytiker
 • Dataanalytiker

Framtidsutsikter och lön

Ju mer digitala vi blir, desto större blir också mängden data som behövs analyseras för att företag ska kunna fatta bra och hållbara beslut. Idag råder det en brist på kompetens som klarar att djupdyka ner i all denna data och därför efterfrågas yrkesrollen stort framöver.

Om utbildningen till Data Scientist

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Under utbildningen lär du dig bland annat:

Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk dataanalys. Du lär dig hur du stödjer företag i att välja, implementera och använda rätt lösningar för att slutföra lyckade projekt. Du får också kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom programmering, statistik och databaser.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är en heltidsutbildning där du är på plats i skolan två till tre dagar i veckan. Övrig tid är avsedd för självstudier och projektarbeten, då du på egen hand fördjupar dig i ämnet. Utbildningen bedrivs på svenska, men även undervisning på engelska kan förekomma.

Som studerande kommer du även genomföra en del av din utbildning ute på företag, så kallad LIA (lärande-i-arbete). Du får under LIA:n både insyn i branschen och fördelen att känna på yrkesrollen på riktigt.

Varför bör du gå en YH-utbildning till Data Scientist?

AI och all form av datahantering är på stark frammarsch. Behovet av IT-specialister och dataanalytiker är därför ökande på arbetsmarknaden och möjligheterna att få jobb efter examen är goda.

 

Har du frågor och funderingar kring utbildningen, skolan eller hur man ansöker?
Läs vår FAQ här.

Kurser

Kurser

 • Avancerad SQL 25p
 • Business Analytics 20p
 • Data mining 20p
 • Examensarbete 30p
 • LIA 1 65p*
 • LIA 2 70p*
 • Prediktiv Analys 25p
 • Projekt i Data Science 25p
 • Python programmering för Big Data 30p
 • R Programmering för Big Data 30p
 • Self Service BI 20p
 • Visuell dataanalys 40p

*LIA = Lärande i arbete. Denna kurs genomförs ute på företag där du tillämpar de kunskaper som du tidigare lärt dig i de skolförlagda ämnena. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och arbetsplatsförlagd utbildning, samtidigt som du får träning i ämnet.

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

(Då vi jobbar i nära samarbete med branschföretag och myndigheter kan kursinnehållet ibland ändras något, allt för att utbildningen ska vara så relevant som möjligt och följa marknadens behov.)

Behörighet

Behörighet

För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande
behörighet för yrkeshögskolestudier samt minst betyget E/G/3 i:

• Matematik 2, 100p
• Programmering 1, 100p

Eller motsvarande kunskaper

Preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten inom Matematik 2 som behövs för att söka utbildningen? Då erbjuder vi preparandkurser inom dessa ämnen som ger dig chansen att få även den särskilda behörigheten som krävs.

Läs mer om våra preparandkurser.

Kontakt

Kontakt

Har du frågor om ansökningsprocessen eller behörighet? Kontakta vår antagningsenhet:

E-post: yhansokan@ecutbildning.se
Tel: 019-100080

Har du specifika frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren:

Göteborg
Ingelin Glimstedt, Utbildningsledare
E-post: ingelin.glimstedt@ecutbildning.se
Tel: 070-2363249