Detta är en arbetsmarknadsutbildning, vilket betyder att utbildningen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och riktar sig därför till dig som är inskriven på arbetsförmedlingen.

Vill du arbeta som CAD-konstruktör?

Konstruktörer arbetar med produktutveckling i ett stort antal branscher och företag. Det finns ett behov av medarbetare med uppdaterade kunskaper i de modernaste verktygen. Har du t.ex. maskinteknisk grundkompetens? Då är du en perfekt kandidat för denna utbildning!

Produkter – en del av vårt liv

Produkter, material och tillverkningsprocesser blir allt mer komplexa. Idag använder man avancerade verktyg för att modellera, utveckla och tillverka produkter inom ett stort antal områden från hushållsprodukter till fordon. CAD-verktyg används i konstruktionsarbetet för att ta fram modeller som används i bland annat visuella presentationer och som underlag för tillverkning.

Komplexa material och processer kräver modern kompetens

Det finns en bra arbetsmarknad för medarbetare med uppdaterade kunskaper i den senaste programvaran. Utbildningen innehåller några av de mest kraftfulla och eftertraktade verktygen. Den ger dig en attraktiv kompetens och bra framtida möjligheter inom produktutveckling. Utbildningen hålls av erfarna konsulter och genomförs i nära samarbete med näringslivet.

Är du rätt person?

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av konstruktörsarbetet och har en grundläggande maskinteknisk kompetens. Du har tidigare erfarenhet av konstruktion eller tillverkning och vill utveckla din kompetens eller uppdatera dina kunskaper.

Vem vänder sig utbildningen till?

 • Deltagare som har en teknisk utbildningsbakgrund på högskolenivå (alt. gymnasienivå).
 • Högskoleingenjörer inom andra discipliner eller motsvarande erfarenhet som bedöms lämpliga vid förkunskapstest och bedömningssamtal.
 • Erfarenheter som motsvarar ovanstående.

Behörighet

Obligatoriskt förkunskapstest och intervju

Du bokar ett informationsmöte/test via din handläggare på Arbetsförmedlingen eller kontakta oss på EC Utbildning direkt. Efter testet genomförs även en intervju.

Kursmoment

Malmö

 • Grundläggande metodmodul
 • Teknisk konstruktion
 • CAD Creo
 • CAD Solid Works
 • CAD Inventor

Stockholm

 • Grundläggande metodmodul
 • Teknisk konstruktion
 • CAD Creo
 • CAD Solid Works
 • CAD Catia

Efter den skolförlagda delen på 15 veckor, följer 12 veckor med arbetsplatsförlagd utbildning.

Kontakt

Malmö

Christina Rönne
Östra Kanalgatan 5 (plan 5)
211 41 Malmö
Tel: 010-142 12 64
christina.ronne@ecutbildning.se

Stockholm

Christian Rhen
Tomtebodavägen 3B
171 65 Solna
Tel: 08-410 251 59
christian.rhen@ecutbildning.se