Om CAD-konstruktör

 

Ser du möjligheter snarare än problem? Gillar du dessutom att vara kreativ och är praktiskt lagd? Då kanske just du är nästa stora CAD-stjärna!

I yrkesrollen

CAD står för Computer Aided Design och innebär att du jobbar med produktutveckling i 3D-miljö inom främst industrin. Som CAD-konstruktör använder du dig av olika digitala verktyg för att framställa, modellera och utveckla diverse produkter. Arbetsområdena inom industridesign är många, vilket resulterar i en mångsidig bransch med mängder av valmöjligheter. Eftersom marknaden är bred har du därför chansen att jobba med 3D-modellering inom allt från hushållsprodukter till fordon.

Du kommer kunna arbeta som:

 • CAD-konstruktör
 • CAD-ritare.
 • Produktutvecklare
 • Projektledare

Framtidsutsikter och lön

I dagsläget är efterfrågan på CAD-konstruktörer stor och spås bara öka, då få idag besitter denna kompetens som i branschen efterfrågas mer och mer. Ett exakt löneläge är svårt att säga då allt beror på din kompetens, erfarenhet och företaget du jobbar på. Här hittar du vad Unionen uppger för siffror om marknadslönerna för CAD-ritare i dag.

Om utbildningen till CAD-konstruktör

Utbildningen till CAD-konstruktör bedrivs på heltid och är CSN-berättigad.

I utbildningen lär du dig alla de avancerade CAD-program som branschen kräver. Du ges även de färdigheter inom konstruktionsteknik, design, mekanik, tillverknings- och produktionsteknik som behövs. Under utbildningen lär du dig även att analysera detaljkonstruktion och får en djupare förståelse för hur ritningsstandarder används, men även konsten att arbeta med produktionsutvecklingsprojekt utifrån kravspecifikationer.

Under utbildningen lär du dig bland annat:

Att använda avancerade CAD-system, bygga modeller och produktutveckla samt får kurser i verksamhetskompetens och projektledning.

Utbildningens upplägg:

Utbildningen går på hel fart där du är på plats i skolan två till tre dagar i veckan, vilket i sin tur innebär att övrig studietid är avsedd till projekt- och grupparbeten.

Som studerande kommer du även genomföra en del av din utbildning ute på företag, så kallad LIA, vilket betyder lärande-i-arbete. Du har under denna del av utbildningen fördelen att lära dig hur arbetet ser ut och knyta fördelaktiga kontakter i branschen.

Varför bör du gå en YH-utbildning till CAD-konstruktör?

Efterfrågan på CAD-konstruktörer är idag stor och spås bara öka med tiden. Kompetensen efterfrågas i många olika branscher så som t.ex. bildindustrin men även inom konstruktion och produktutveckling ser framtiden ljus ut, vilket i sin tur bidrar till en gynnsam  arbetsmarknad för nyexade på området.

 

Har du frågor och funderingar kring utbildningen, skolan eller hur man ansöker?
Läs vår FAQ här.

 

Behörighet

Behörighet

För att söka utbildningen krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Du behöver också ha särskilda förkunskaper enligt följande:

Stockholm
Minst betyget E/G/3 i:

• Matematik 3
• Svenska 2  eller Svenska som andraspråk 2

Eller motsvarande kunskaper

Växjö och Örebro
Minst betyget E/G/3 i:

• Matematik 2
• Svenska 2  eller Svenska som andraspråk 2

Eller motsvarande kunskaper

Preparandkurser

Saknar du den särskilda behörigheten inom Matematik 2 som behövs för att söka utbildningen? Då erbjuder vi preparandkurser inom dessa ämnen som ger dig chansen att få även den särskilda behörigheten som krävs.

Läs mer om våra preparandkurser. 

Kurser

Kurser

 • CAD 1 35 p
 • CAD 2 40 p
 • Examensarbete 30 p
 • LIA 1 60 p*
 • LIA 2 60 p*
 • Maskinelement 35 p
 • Matematik för CAD-konstruktörer 20 p
 • Mekanik och hållfasthetslära 50 p
 • Produktionsekonomi 20 p
 • Produktionsteknik 30 p
 • Verksamhetskompetens och projektledning 20 p

*LIA = Lärande i arbete. Denna kurs genomförs ute på företag där du tillämpar de kunskaper som du tidigare lärt dig i de skolförlagda ämnena. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och arbetsplatsförlagd utbildning, samtidigt som du får träning i ämnet.

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Då vi jobbar i nära samarbete med branschföretag och myndigheter kan kursinnehållet ibland ändras något, allt för att utbildningen ska vara så relevant som möjligt och följa marknadens behov.

Samarbetspartners

Samarbetspartners:

 • Pronomic
 • SolidEngineer
 • Saab Surveillance
 • ÅF Industry
 • Swedish Neutral
 • Midsummer
 • Alten
 • DeLaval
 • Framtiden
 • DynaMate
 • Disab-Tella
 • Symetri

Kontakt

Kontakt

Har du frågor om ansökningsprocessen eller behörighet? Kontakta vår antagningsenhet:

E-post: yhansokan@ecutbildning.se
Tel: 019-100080

Har du specifika frågor om utbildningen? Kontakta utbildningsledaren:

Växjö
Stefan Gustavsson, utbildningsledare
E-post: stefan.gustavsson@ecutbildning.se

Örebro
Ronnie Faltin, utbildningsledare
E-post: ronnie.faltin@ecutbildning.se
Tel: 019 – 764 14 51

Stockholm
Christian Rhen
Tel: 08-410 251 59
christian.rhen@ecutbildning.se