Om YrkesVux

Vill du gå en lärlingsutbildning? EC Utbildning erbjuder tillsammans med flera kommuner yrkesutbildningar för vuxna, bland annat Yrkesvux Logistik. Du läser logistik- och transportrelaterade ämnen på distans med vissa planerade träffar.

Lärlingsutbildningar på EC Utbildning

Lärlingsutbildningar omfattar mellan 400 och 1 600 gymnasiepoäng, varav minst 70%, är företagsförlagd utbildning med individuella handledare på varje ort. De teoretiska momenten som ingår, läses som distansundervisning med vissa obligatoriska närvarokrav. Vuxna elever som går utbildningen är berättigade till studiemedel via CSN.

Lärlingsutbildning för vuxna skall ge eleverna:

  • En grundläggande yrkesutbildning
  • Ökad arbetslivserfarenhet
  • En möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom yrkesområdet

Lärlingsutbildningar sker i branscher med hög tillväxt och/eller stora pensionsavgångar som har ett stort behov av utbildad arbetskraft.

Ansökan till YrkesVux?

Du ansöker till en lärlingsutbildning via din studie- yrkesvägledare på Vuxenutbildningen/komvux i din hemkommun.

Dela sidan: