Vad är en YH-utbildning?

Varje år beslutar YH-myndigheten vilka YH-utbildningar som är mest efterfrågade i näringslivet och som beviljas start. Oftast beviljas utbildningen i 2 år, sedan måste den sökas om. Detta gör att man kan vara säker på att utbildningen efterfrågas av framtida arbetsgivare och att innehållet i utbildningen är relevant och up to date. YH-utbildningar svarar alltså mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar inom yrkeshögskolan startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.

Alla våra YH-utbildningar är kostnadsfria och
studiemedelsberättigade hos CSN.

Gemensamt för alla YH-utbildningar på EC är att de är utvecklade tillsammans med företag och andra branschföreträdare inom IT och teknik. YH-utbildningarna är anpassade efter deras behov och krav för att ge dig de bästa förutsättningarna för ditt kommande yrke. Företagen är aktiva när det gäller planering och genomförande av YH-utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och att erbjuda praktik (LIA). Att utbildningarna drivs med och för företag är en bidragande orsak till att så många av studerande på EC Utbildning får arbete efter utbildningen.

Alla våra YH-utbildningar innehåller praktik där du får omsätta dina kunskaper på en arbetsplats. Det kallas för Lärande i Arbete (LIA). LIA genomför du ute på företag inom den bransch du utbildas för. Du får tillämpa de kunskaper som du tidigare lärt dig i de skolförlagda ämnena. Därmed får du en direkt koppling mellan teori och praktik, samtidigt som du får träning i ämnet.

För att ansöka till en YH-utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs för alla utbildningar. Alla YH-utbildningar på EC innehåller teoretiska och praktiska studier i kombination med praktik på företag. Till din hjälp under hela studietiden har du våra erfarna utbildare.

Utbildare med rätt kompetens inom IT

Alla utbildare på EC Utbildning har ett gediget intresse och erfarenhet av att arbeta med utbildning för vuxna och kan stötta och hjälpa dig att utvecklas. Våra utbildare har oftast egna erfarenheter från branschen och många är samtidigt anställda på IT-företag.  Det gör att de är uppdaterade på den senaste tekniken och utvecklingen inom just ditt ämnesområde. Hos oss får du en stimulerande studietid tillsammans med våra engagerade utbildare.

EC Utbildning är specialister på
YH-utbildning inom IT.

Dela sidan: