Vanliga frågor och svar

Har du sökt eller funderar du på att söka till en YH-utbildning på EC Utbildning?
Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna och annan information om skolan, våra utbildningar och din ansökan!


Om Yrkeshögskolan:

 • > Vad är en YH-utbildning?

En YH-utbildning, eller Yrkeshögskoleutbildning är en utbildningsform där teori kombineras med praktiskt lärande ute på företag. YH-utbildningar syftar till att leda till jobb efter examen och får bara starta om det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft inom en viss bransch. Mer information om YH-utbildningar hittar du här.

 • > Vad betyder LIA?

En av grundidéerna med YH-utbildningar är att teori och praktik kontinuerligt ska kombineras under hela studietiden. Inom yrkeshögskolan kallar man den praktiska delen av utbildningen för LIA, eller Lärande i Arbete. Denna LIA görs ute på en arbetsplats. Läs mer om LIA här.

 • > Hur stor chans har jag att få ett jobb efter examen?

Chansen att få ett jobb efter en YH-examen är god. Enligt en rapport från myndigheten från yrkeshögskolan hade hela 93% av de som examinerades från yrkeshögskolan 2017 ett jobb året efter de tagit examen.


Våra YH-utbildningar:

 • > Är utbildningarna kostnadsfria och studiemedelsberättigade?

Ja, de är kostnadsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

 • > Hur ofta startar utbildningarna?

De startar till hösten, en gång per år.

 • > Ges utbildningarna på plats eller kan man läsa dom på distans?

Alla våra YH-utbildningar ges på plats med undervisning i klassrum. På vissa av våra utbildningar erbjuder vi också EC Stream som gör det möjligt att följa undervisningen via live streaming.

 • > Hur många brukar det vara som söker till utbildningarna och hur många av dessa blir antagna?

Det finns mellan 25-30 platser på varje utbildning. Söktrycket varierar från år till år och mellan de olika utbildningarna, men historiskt sätt brukar det vara ett hundratal sökande per utbildning.

 • > Hur är de olika kurserna uppbyggda?

Vanligtvis har man 2-3 lärarledda lektioner i veckan. Utöver detta tillkommer även en del självstudier då utbildningstakten är på 100%. Kurserna innehåller både individuella uppgifter och grupparbeten.

 • > Hur examineras de olika kurserna under utbildningen?

Detta avgör ansvarig utbildare för respektive kurs. Men vanligast är det att examinationerna sker i form av inlämningsuppgifter och/eller salstentamen.

 • > Hålls undervisningen på svenska eller engelska?

På EC Utbildning sker undervisningen på svenska. Beroende på vilken utbildning man läser ska dock examensarbetet ibland skrivas på engelska.

 • > Vilken typ av kurslitteratur används?

Vilken typ av kurslitteratur som används är något som varierar beroende vilken utbildning det är man läser. En del kurser har ingen specifik kurslitteratur alls och under andra kurser så använder man sig av böcker.

 • > Måste jag söka LIA-plats själv?

Som studerande är det viktigt att tidigt visa framfötterna i branschen och därför söker du själv din LIA-plats. På så sätt skapas en naturlig kontakt med företagen redan tidigt i utbildningen. Skolan säkerställer dock att du får den hjälp som efterfrågas i ditt sökande av LIA-plats.

 • > Kan jag arbeta vid sidan av studierna?

Våra YH-utbildningar är heltidsutbildningar med allt vad det innebär i form av schemalagd undervisning, projektarbeten och självstudietid. Huruvida det finns utrymme att jobba samtidigt eller inte är svårt att ge ett generellt svar på då det är individuellt. Samt att förutsättningarna och hur mycket tid man behöver lägga ner för att klara av sina studier ser olika ut från person till person.

 • > Vad krävs för att få examensbevis?

För att kunna begära ut ett examensbevis måste du ha lägst betyget Godkänt på alla kurser som ingår i din utbildning.

 • > Kan jag få reda på vad tidigare studerande tycker om utbildningen och EC Utbildning?

Här kan du läsa intervjuer med både nuvarande och tidigare studerande på skolan!

 • > Jag har behov av särskilt pedagogiskt stöd. Är det något man kan få hos er?

Ja, du som har behov av särskilt pedagogiskt stöd har rätt att få det. Kontakta då din utbildningsledare angående detta i samma stund som du blir antagen.

 • > Hur går jag tillväga för att söka till en utbildning på EC om jag har skyddad identitet?

Du som har skyddad identitet anger detta på antagningsenheten i samband med att du skickar in din ansökan. Dina personuppgifter kommer då att hanteras med hög sekretess och av endast en speciellt utsedd person.

 • > Kan jag söka en utbildning om jag kommer från ett annat land/inte är svensk medborgare?

Ja du kan söka en utbildning på EC om du kommer från ett annat land/inte är svensk medborgare. Om du har betyg som utfärdats utanför Norden behöver du ha det översatt till svenska för att kunna söka till en utbildning.


Ansökan och behörighet:

 • > När kan man söka till era utbildningar?

Ansökningsperioden är öppen mellan 3 februari och 5 maj 2020. I vissa fall kan antagningsperioden förlängas, eller öppnas upp för sen anmälan, detta står i så fall under respektive utbildning på vår hemsida.

 • > Vad bör jag inkludera i min ansökan till era utbildningar?

Din ansökan bör inkludera väsentliga dokument som styrker din behörighet till den utbildning du söker. Det kan vara gymnasiebetyg, andra utbildningsbetyg från exempelvis högskolan eller bevis på arbetslivserfarenhet inom för utbildningen betydande tjänster.

 • > Jag går just nu sista året på gymnasiet/jag håller på att komplettera mina betyg på Komvux. När är sista dagen för att komplettera sin ansökan med dessa betyg?

Du har möjlighet att komplettera din ansökan till och med 10 juni.

 • > Jag är osäker på om jag har vad som krävs för att söka till den utbildning jag är intresserad av. Vad gör jag då?

Om du är osäker på om du har vad som krävs för att räknas som behörig till någon av våra utbildningar kan du ta kontakt med utbildningsledaren för utbildningen. Kontaktuppgifter finns under respektive utbildning på vår hemsida. Du kan även läsa mer om behörighet här.

 • > Hur vet jag att min ansökan uppfyller kraven för att vara behörig?

Om din ansökan inte skulle vara komplett kommer du att få ett meddelande från Yh-antagningen där det tydligt står vad du behöver komplettera för att du ska räknas som behörig till den utbildning du sökt. Får du inget sådant meddelande så betyder det att din ansökan redan är komplett.

 • > Vad händer efter det att jag skickat in min ansökan?

De ansökningar som kommer in granskas löpande. Under april-maj genomförs urvalstesterna på EC Utbildning som du själv bokar in dig på via yh-antagning.se. Här kan du läsa mer om hur vägen från ansökan till antagning ser ut.

 • > Det står att det är urvalstest på utbildningarna. Är det viktigt att jag deltar på detta?

Ja det är viktigt att du deltar på ett urvalstillfälle för att öka dina chanser att bli antagen till den utbildning du sökt.

 • > Ska jag genomföra urvalstesterna även om jag inte vet om jag räknas som behörig eller ej?

Ja, det ska du göra. Behörighetsgranskning och urvalstester sker nämligen parallellt. Om det sker ett urval bland de behöriga sökande baseras urvalet och rangordningen på urvalstesterna. Ett urval görs för att få fram en rangordningslista över antalet sökande och avgör vem som blir antagen och vem som blir reserv.

 • > Kan jag förbereda mig inför urvalstesterna på något sätt för att få så goda förutsättningar som möjligt?

Det finns inget specifikt sätt som du kan förbereda dig inför urvalstestet på. Men det kan vara bra att veta att urvalstestet innefattar matematik 2 och programmering 1.

 • > Vad är det som avgör om jag blir erbjuden en plats på utbildningen eller inte?

Det som avgör om du blir erbjuden en plats på den utbildning du sökt eller ej är om du är behörig till utbildningen innan sista kompletteringsdag (10 juni) samt ditt resultat på urvalstestet.

 • > Vad gör jag om jag inte är behörig till den utbildning jag vill söka?

För dig som inte uppfyller de formella kraven för behörighet finns det ändå möjlighet att bli antagen. Du kan till exempel ha motsvarande praktiska kunskaper, det vill säga reell kompetens. Om du vill söka med reell kompetens behöver du fylla i en Kompetensbedömningsblankett. Observera att kompetensbedömningsblanketten inte behöver fyllas i om du redan är formellt behörig.

Vi erbjuder även preparandkurser för dig som behöver komplettera din ansökan med matematik 2 eller programmering 1 för att räknas som behörig.

 • > När får jag veta om jag är antagen till utbildningen eller inte?

Antagningsbeskedet skickas ut under midsommarveckan.

 • > Vad kan jag göra om jag saknar betyg i något som krävs för att vara behörig?

I de flesta fall erbjuder EC Utbildning preparandkurser för de särskilda behörigheterna. Annars har du själv möjlighet att komplettera din ansökan fram till 10 juni. Här kan du läsa mer om de preparandkurser vi erbjuder.

 • > Hur anmäler jag mig till preparandkurserna?

För att gå en preparandkurs måste du ha sökt någon av våra YH-utbildningar som kräver den särskilda behörigheten som preparandkursen ger. Skulle du behöva komplettera din ansökan genom att gå en preparandkurs söker du den/de utbildningar du är intresserad av precis som vanligt, men du laddar även upp ett dokument där du beskriver vilken preparandkurs du behöver/vill läsa.

Mer information rörande våra preparandkurser hittar du här.

Dela sidan: