För att kunna bli antagen till en YH-utbildning måste du ha vissa förkunskaper. De delas in i grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Grundläggande behörighet krävs för alla YH-utbildningar, och de särskilda förkunskaperna varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan har du som uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Bedömning av utländsk utbildning

Universitet- och högskolerådet kan hjälpa dig med bedömning av en utländsk utbildning.

Särskilda förkunskaper

Information om vilka särskilda förkunskaper som krävs till varje utbildning finns under respektive utbildningssida.

Preparandkurs

För dig som saknar den särskilda behörigheten inom matematik, programmering eller nätverksteknik som krävs för att få behörighet och kunna bli antagen till någon av våra YH-utbildningar erbjuder vi preparandkurser. Du kan läsa mer om dessa här.

Reell kompetens

Saknar du, helt eller delvis, de formella förkunskaper som krävs för någon av våra utbildningar kan du istället ansöka om att få din reella kompetens prövad. På detta sätt kan du visa att du har de kunskaper och den kompetens som krävs för högskolestudier. Det gör du genom att, i din ansökan, bifoga underlag som påvisar din samlade kompetens, som t.ex. arbetsgivarintyg, rekommendationer från arbetsgivare eller betyg från utbildningar.

Undantag

För dig som inte uppfyller de formella krav på behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Undantaget gäller om vi bedömer att du kan klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig till utbildningsledaren för den utbildning du är intresserad av.

Dela sidan: