Tips inför ansökan

Här kan du läsa om hur du förbereder din YH-ansökan på bästa sätt.

Betyg

När du laddar upp dina betyg i vår ansökningswebb kan du ladda upp något av följande:

  • En inskannad kopia av dina originalhandlingar eller ett foto taget med exempelvis din mobiltelefon.
  • Ett utdrag från antagning.se

Oavsett vilket alternativ du väljer är det viktiga att namn, personnummer och samtliga kurser syns på det uppladdade dokumentet.

Om betygen är borta?

Hittar du inte dina betyg kan du i första hand vända dig till skolan du läste på. Du kan också ta kontakt med stadsarkivet i den stad där du studerade.

Intyg vid reell kompetens

Om du önskar ansöka om att få din reella kompetens prövad behöver du inkomma med intyg som styrker att du uppfyller behörighetskraven. I ett sådant intyg bör följande ingå:

  • Vilken period du arbetat. Märk med tydligt startdatum, samt eventuellt slutdatum om anställningen är avslutad.
  • Hur mycket du har arbetat under perioden. Ange i antingen antal timmar eller i procent.
  • Intyget ska vara signerat av din arbetsgivare.

Utländska betyg

UHR (Universitet- och högskolerådet) kan hjälpa dig med bedömning av en utländsk utbildning. Du får då ett utlåtande i digital form som visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. UHR bedömer tre typer av utländsk utbildning: gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och högskoleutbildning. Handläggningstiden är i snitt 3 månader, så se till att vara ute i god tid.

Skyddad identitet

Har du skyddad identitet och vill söka en utbildning hos oss? Kontakta oss med ett skyddat telefonnummer eller mail så hjälper vi dig vidare.

 

Dela sidan: