Hur blir du behörig till yrkeshögskolan?

För att kunna bli antagen till en YH-utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskaperna delas in i grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper. Du måste ha grundläggande behörighet för alla YH-utbildningar, medan krav på särskilda förkunskaper varierar beroende på vilken utbildning du söker.

Grundläggande behörighet

För att uppfylla grundläggande behörighet till yrkeshögskolan behöver du något av följande:

  • Har en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
  • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild behörighet

Du får enkelt reda på om det krävs särskilda förkunskaper för en utbildning genom att titta under fliken ”behörighet” på respektive utbildningssida. Det kan exempelvis röra sig om:

  • Programmering
  • Matematik
  • Dator- och nätverksteknik

Om det visar sig att du saknar den särskilda behörigheten kan vi i vissa fall hjälpa dig. Du hittar mer information om detta under avsnittet ”preparandkurs”.

Preparandkurs

För dig som saknar den särskilda behörigheten inom matematik, programmering eller nätverksteknik erbjuder vi preparandkurser. Du kan läsa mer om dessa här.

Komvux

För dig som vill läsa en kurs på komvux för att antingen komplettera din grundläggande behörighet, eller dina särskilda förkunskaper, går det alldeles utmärkt. I din ansökan till oss sätter du status ”kompletterar senare” och skriver att du avser att komplettera med en komvuxkurs. Du ansöker sedan till kursen via din hemkommun, och när du läst klart kursen laddar du upp betyget i vår ansökningswebb. Dock måste det ske innan sista kompletteringsdag.

Reell kompetens

Saknar du, helt eller delvis, de formella förkunskaper som krävs för utbildningen? Då kan du istället ansöka om att få din reella kompetens prövad. Med det menas att du som anser dig ha motsvarande kunskaper för att klara utbildningen, genom exempelvis arbetslivserfarenhet, kan få denna kompetens granskad. Vill du åberopa reell kompetens behöver du i din ansökan bifoga underlag som påvisar din samlade kompetens, exempelvis: arbetsgivarintyg, rekommendationer från arbetsgivare eller betyg från utbildningar.

Bedömning av utländsk utbildning

Universitet- och högskolerådet kan hjälpa dig med bedömning av en utländsk utbildning.

 


Har du frågor om behörighet?

Vänd dig i första hand till vår antagningsenhet:
E-post: yhansokan@ecutbildning.se
Tel: 019-100080


 

Dela sidan: