Hur gör du för att ansöka till våra YH-utbildningar?

Här hittar du mer information om hur vägen från ansökan till antagning går till.

Om ansökan

När du tagit beslut om vilken eller vilka YH-utbildningar du vill söka inför hösten klickar du dig vidare till vår ansökningswebb yh-antagning.se. Du kommer dit genom att klicka på ”Ansök här” som du bland annat finner på respektive utbildningssida när vi har öppet vår ansökningsperiod.

1) Skapa ett konto på yh-antagning.se. Har du redan ett konto loggar du in med dina inloggningsuppgifter.

2) Välj den, eller de utbildningar du vill söka. Tänk på att vissa utbildningar kan gå på flera olika orter.

3) Ladda upp de dokument som efterfrågas för att göra din ansökan komplett. Det rör sig om oftast om gymnasiebetyg, och i vissa fall kan även arbetsintyg vara aktuellt. Vill du läsa en preparandkurs hos oss ska du även bifoga detta som önskemål.

4) Nu är du redo att skicka in din ansökan.

5) När din ansökan registrerat får du en bekräftelse från oss att vi mottagit din ansökan.

>> Här kan du få tips om hur du förbereder din ansökan

Behörighetskontroll

För att du ska kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla de behörighetskrav som gäller för utbildningen. När vi tar emot din ansökan så kontrollerar vi om du är behörig eller behöver komplettera med ytterligare betyg eller intyg.

Är du osäker på om du är behörig till en utbildning?

Skickar du in din ansökan under ordinarie ansökningsperiod behöver du inte kontakta oss. Fyll i din ansökan och skicka in den som vanligt. Vi behörighetsgranskar alla ansökningar och meddelar dig så fort din ansökan är granskad oavsett om du är behörig eller ej.

Saknar du behörighet?

Om du inte är behörig så kommer du att få ett meddelande från oss med information där du kan se vad du saknar för att bli behörig. Komplettera då dina uppgifter så snart som möjligt via systemet.

Saknar du den särskilda behörigheten som behövs för att söka utbildningen? Vi erbjuder kostnadsfria preparandkurser till dig som behöver komplettera med särskild behörighet. Läs utbildningsbeskrivningen för att se vilka behörigheter som krävs. Du kan också läsa mer om våra preparandkurser här.

>> Här kan du läsa mer om behörighet till yrkeshögskolan

Om urval

Om det är fler behöriga sökande än antalet platser på en utbildning kommer vi att genomföra ett urvalstest. Urvalstestet ger dig då viktiga poäng för att du ska ha möjlighet att få en plats.

Hur går urvalet till?

Hur ett urval går till och vilka urvalskriterier som gäller skiljer sig mellan de olika utbildningarna. Oftast består urvalet av ett skriftligt test där vi mäter olika delar som är relevanta för utbildningen. Även muntliga test kan förekomma.

Blir du kallad till en urvalsträff kommer du att få mer information om tillvägagångssätt och vilka moment som ingår i urvalet för just den utbildning som du har sökt.

Om antagningen

Antagningsbeskedet för 2020 kommer den 18 juni!

Direkt när vi har genomfört antagningen får du besked via vårt system om du är antagen eller om du är placerad som reserv. Om du blir antagen till utbildningen så måste du svara på om du vill ha kvar din plats på utbildningen eller inte. Om du inte svarar i tid går din plats över till nästa sökande på tur.

I de fall då vi tillämpat urvalstester summeras poängen ihop. Är du bland de sökande som har högst totalpoäng blir du antagen till utbildningen, förutsatt att du är behörig. Räcker inte dina poäng inte riktigt till blir du placerad som reserv.

 


Frågor om din ansökan?

Har du frågor som rör din ansökan? Hör av dig till vår antagningsenhet: yhansokan@ecutbildning.se

Dela sidan: