Här hittar du mer information om hur vägen från ansökan till antagning går till.

Steg 1: Ansök till utbildningen

För att söka till våra utbildningar behöver du skapa ett konto på YH-antagning.se. Där registrerar du sedan din ansökan till en eller flera av våra YH-utbildningar och skickar in din ansökan till oss via systemet.

Steg 2: Bekräftelse på din ansökan

När vi har fått din ansökan kommer du att få ett meddelande på yh-antagning.se med mer information.

Steg 3: Behörighetskontroll

För att du ska kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla de behörighetskrav som gäller för utbildningen.  När vi tar emot din ansökan så kontrollerar vi om du är behörig eller behöver komplettera med ytterligare betyg eller intyg.

Om du inte är behörig så kommer du att få ett meddelande från oss med information där du kan se vad du saknar för att bli behörig. Du skickar in dina kompletteringar via systemet och se gärna till att komplettera så snabbt som möjligt.

Saknar du behörighet?

Saknar du den särskilda behörigheten som behövs för att söka utbildningen? På vissa av våra utbildningar erbjuder vi preparandkurser. Läs utbildningsbeskrivningen för att se vilka behörigheter som krävs och om vi har preparandkurser för dem. Du hittar mer om våra preparandkurser här.

Steg 4: Urval

Om det är fler behöriga sökande än antalet platser så kommer vi att göra ett urval. Detta påbörjas i de flesta fall efter att den ordinarie ansökningstiden har gått ut.

Hur detta urval går till och vilka urvalskriterier som gäller skiljer sig mellan de olika utbildningarna.  Oftast ingår dock en intervju då du kommer till oss på skolan och ett skriftligt test där vi mäter olika delar som är relevanta för utbildningen. Alla delmoment i urvalet poängsätts. För vissa av våra utbildningar kan du även få poäng för dina gymnasiebetyg, din eventuella arbetslivserfarenhet och din tidigare utbildning.

Information om tillvägagångssätt och vilka moment som ingår i urvalet för just den utbildning som du har sökt finns i vårt system.

Steg 5: Antagning

Alla dina poäng från urvalet summeras och de sökande som har högst totalpoäng blir antagna till utbildningen. Resterande blir placerade på reservplats.

Direkt när vi har genomfört antagningen får du besked via vårt system om du är antagen eller om du är reserv. Om du blir antagen till utbildningen så ska du svara om du vill ha din plats på utbildningen eller inte.

Frågor om din ansökan?

Har du frågor som rör din ansökan? Hör av dig till vår antagningsenhet.
Maila till: yhansokan@ecutbildning.se

Dela sidan: