Observera att du måste ha sökt någon av våra YH-utbildningar för att anmäla dig till en preparandkurs.

För dig som saknar den särskilda behörigheten inom matematik, programmering eller nätverksteknik som krävs för att få behörighet och kunna bli antagen till någon av våra YH-utbildningar erbjuder vi preparandkurser. Kurserna läser du på distans via vår lärplattform. Kurserna finns tillgängliga alla timmar på dygnet så du kan arbeta när det passar dig. För de flesta preparandkurserna behöver du skaffa kurslitteratur. Litteraturen kommer du att kunna köpa på bland annat bokus.com och/eller skolportalen.se.

Vem får gå en preparandkurs?

För att kunna starta en preparandkurs måste du uppfylla den grundläggande behörigheten för yrkeshögskolestudier. Observera att du också måste ha sökt någon av våra YH-utbildningar som kräver den särskilda behörighet som preparandkursen ger. Du får inte något utskrivet betyg eller intyg efter avslutad preparandkurs, detta eftersom kursen endast ger dig godkänt för den särskilda behörigheten och betyget bara är giltigt för EC Utbildning. Kurserna är inte CSN-berättigade.

För att gå en preparandkurs gör du så här:

1) Registrera ett konto på vår ansökningswebb, och välj den utbildning du vill söka. Ladda upp betyg och gör din ansökan så komplett som möjligt.

2) Sätt status ”kompletterar senare” i din ansökan och skriv att du vill komplettera med betyg från en kurs du saknar genom att läsa en preparandkurs.

3) Skicka in din ansökan och anmäl dig till preparandkursen genom att maila till anmalan.preparand@academedia.se

4) Därefter kommer du att bli kontaktad av personal som bekräftar vilken preparandkurs du bör gå för att bli behörig.

Inför höstens antagning erbjuder vi följande preparandkurser:

Matematik 2

Förkunskapskrav: grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
Upplägg: Distans via vår lärplattform

Nätverksteknik

Kursens innehåll är ett sammanplock av utvalda delar från följande gymnasiekurser:

  • Datorteknik 1a
  • Datorteknik 1b
  • Dator- och nätverksteknik
  • Digital kommunikationsteknik

Förkunskapskrav: grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
Upplägg: Distans via vår lärplattform

Programmering 1

Kursen ingår som särskilt förkunskapskrav till våra YH-utbildningar inom programmering.
Förkunskapskrav: grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier
Upplägg: Distans via vår lärplattform


Frågor? Kontakta oss på anmalan.preparand@academedia.se

Dela sidan: