Programmeringslek Helsingborg

Den 28 april var det dags för det andra pilottillfället för EC Utbildnings Programmeringslek, ett projekt där förskolebarn i åldern 4–5 år under lekfulla former introduceras till programmeringens värld. Det blev återigen ett lyckat genomförande, denna gången i Helsingborg och med sponsring av flera regionala företag och näringslivsrepresentanter på plats.

Annika Ros, utbildare inom systemutveckling på EC Utbildning och som både arbetat fram innehållet till och leder programmeringsleken, berättar om projektet:

– Barnen får delta i olika lekar som bygger på det sätt att tänka och förstå som används inom programmering, men som är anpassade för deras nivå. Vi använder bland annat robotar för att söka efter skatter och vi programmerar varandra. Logik, som det handlar om, är alltid bra att träna på, framförallt som förberedelse för matematik. Men det är också en fråga om demokrati och jämställdhet, eftersom teknisk kompetens blir allt viktigare för att kunna delta fullt ut i dagens teknikintensiva samhälle. Med vårt projekt hoppas vi kunna bidra till att barnen rustas med detta.

Projektet genomförs också med förhoppning om att öka intresset för programmering och IT i stort, liksom att tvätta bort IT-områdets manlighetsstämpel, och därmed i förlängningen vända trenden både vad gäller IT-branschens kompetensbrist samt sneda könsfördelning.

– Det är viktigt att alla, både flickor och pojkar, kan ta in teknik och matematik. Genom att leka med logiktänkande i en miljö som välkomnar alla når vi mycket bredare. Vi behöver få in fler kvinnor i IT-branschen och då krävs det att den blir mindre manlig i alla stadier och att man lägger grunden tidigt, säger Annika Ros.

Initiativet har fått starkt stöd av de företag som EC Utbildning samarbetar med kring sina yrkeshögskoleutbildningar inom programmering, däribland IT-konsultföretaget Sogeti i Helsingborg.

– Vi tycker detta är ett fantastiskt initiativ från EC Utbildning, ett initiativ vi sponsrar helhjärtat i syfte att nästa generation får passion för innovation från start, säger Daniel Berg, Head of SogetiLabs Sverige.

Caroline Alnebring, VD på digitala byrån Blinka Blå i Malmö, är också mycket positivt inställd:

– Projektet är oerhört betydelsefullt och viktigt. Att förstå grunderna i programmering är ett sätt att tänka, en tröskel som man måste över. Och den kan kännas oerhört hög. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt komma in i den här världen och på ett lekfullt sätt få uppleva programmeringens logik.

Med två lyckade pilottillfällen är nu planen att dra igång konceptet i större skala och det kan även bli aktuellt med fortsättningstillfällen redan till hösten.

Dela sidan: