AI har tagit världen med storm och utvecklingen går i rasande takt.

Men vad innebär Artificial Intelligence egentligen?

I korta drag innebär AI (Artificial Intellegence) förmågan att ge datorprogram och robotar ”mänsklig intelligens” och därmed lära sig av tidigare erfarenheter. Tack vare stora datamängder, komplexa algoritmer och avancerade analyser kan vi idag lära system att agera och resonera baserat på tidigare beteenden.

Tack vare de numera stora tillgångar av data som finns världen över är möjligheterna till att skapa nya AI-lösningar åtskilliga. Det finns många olika områden som innefattar AI och innebär allt från olika typer av sannolikhetsbaserade lösningar, automatiserade chat-funktioner till robotar av olika slag.

Exempel på AI lösningar som används idag är bland annat Siri och Netflix. Men även inom sjukvården används AI robotar som delar ut mat till patienter för att minimera smittrisken på sjukhus.

Därför blomstrar AI-området just nu:

• De senaste årens stora datamängder möjliggör för nya typer av AI-lösningar att ta form.
• Billiga molntjänster gör det möjligt att skapa AI-lösningar till ett rimligt pris.
• Ett stort utbud av ramverk och verktyg förenklar arbetet med att bygga lösningar.
• Effektiva processorer anpassade för AI öppnar upp för helt nya lösningar.

AI-områden vi ser vi på marknaden idag:

Resonerande tillämpningar

Denna typ av AI innefattar dataanalys (data science) och olika typer av sannoliksbaserade lösningar. Ett område där detta kan användas är i beräkning av olika slag. T.ex hur många varor man ska köpa in till sin butik eller liknande. Dessa AI lösningar hämtar och analyserar ofta historisk data eller data som hämtas i realtid.

Naturligt språk

Naturligt språk är den typ av AI som framförallt används inom helpdesk och för chatbottar på vårdsajter. Denna typ av AI är kopplad till databaser där den hämtar sin information.

Perception

Denna gren av AI innebär att man använder kameror, mikrofoner, sensorer, sonar och liknande utrustning för att få en uppfattning om den fysiska världen. Detta används bland annat hos självkörande bilar men även inom säkerhetsområdet där det då är möjligt att identifiera hotfulla personer i folksamlingar osv.

Robotar

Robotar inom AI kan vara allt från en låda som utför ett moment i en fabriksprocess till en mer människolik android som t ex. delar ut medicin till sjuka.

Det finns givetvis mängder av fler användningsområden inom AI och nya lösningar utvecklas hela tiden. Framtiden ser med andra ord lovande ut! Är du nyfiken och vill veta mer? Här hittar du några spännande artiklar på ämnet:

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.729505/vision-rekryterar-ai-robot
https://www.idg.se/2.1085/1.731186/robotvaska-ai-synskadade 

Artikelkällor:

https://techworld.idg.se/2.2524/1.699032/ai-sa-funkar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Artificiell_intelligens

Dela sidan: