Från frågetecken till utropstecken

Annika Ros är utbildare i systemutveckling på EC Utbildning. Vi träffas på The Game Assembly i Malmö, årets ruskigaste dag, Annika har precis kommit hit för att tillsammans med TGA:s utbildare och fem små robotar, prata om pedagogik.

Samtidigt som Annika hänger upp sina dyngsura regnkläder, berättar hon om sitt arbete på EC.

– Förutom att utbilda blivande Javautvecklare i Malmö arbetar jag med pedagogiska frågor i Academedias Pedagogiska grupp, målet är att vi hela tiden ska utveckla och höja den pedagogiska kvaliteten i våra YH-utbildningar genom att på olika sätt vara en pedagogisk resurs för de som arbetar med undervisning ute i klassrummen.

Förutom det ger jag klasser i programmeringslek med förskolebarn i 4-5 årsåldern och deras pedagoger. I arbetet med förskole-pedagogerna handlar det om att avdramatisera teknikämnet och bidra till att de känner sig bekväma i den pågående digitaliseringen av förskolan. När det gäller barnen är mitt mål med arbetet att jag om tio-femton år ska ha lika många tjejer som killar i mitt klassrum.

Det finns inga som helst skillnader i hur små tjejer och killar angriper programmeringsproblem, men när de kommit upp i mellanstadieåldern börjar det synas skillnader i vad en tror sig om att klara när det gäller teknik. Ska vi uppnå en jämn könsmässig representation på tekniska utbildningar måste vi börja tidigt för att bryta dessa mönster.

-Vi lär ut på samma sätt som vi själva lär in, eller hur?

Pedagogik-workshopen har startat. Annika berättar, något förenklat, det finns tre lärstilar;  den visuella, den auditiva och den kinestetiska. De två förstnämnda är de vanligaste lärstilarna, att vilja se, läsa och skriva eller lyssna och prata, när en lär sig nya saker. Den tredje och sista, den kinestetiska lärstilen, är mindre vanlig, cirka tjugo procent av befolkningen lär sig bäst genom att göra, testa och prova på och blir rastlös av att sitta stilla och lyssna på en föreläsare eller lärare.

Som pedagoger behöver vi sända på alla de tre frekvenserna så att undervisningen fungerar för samtliga lärstilstyper.

Hur kan en då utveckla sin pedagogiska verktygslåda?

Att ha kul när en lär sig är bra för inlärningen..

…och att ibland våga lämna skärmen och göra på andra sätt.

Förra hösten träffade jag skolledare som fick lära sig ASCII-programmering genom att göra pärlarmband. Det är ett bra sätt för att lära ut att data är uppbyggt av ettor och nollor. I en workshop med barn pärlade vi in små budskap i pärlarmbanden med ASCII-kodning.

Jag har använt rockringar för att i workshopform visa hur objekt och objektens samarbete funkar och genom att använda datamöss och musmattor går det fin-fint att illustrera länkade listor.

I en workshop med vuxna på temat ”programmera din kollega” jobbade vi med sekvenser med hjälp av att skriva kommandon på lappar, medan den som var roboten i övningen var i ett annat rum. När vi väl sedan provkörde vår mänskliga robot blev det tydligt hur lätt det är att tappa bort sig i att tänka som en programmerare och att bryta ner instruktionerna i små-små segment.

Samtidigt som Annika berättar om olika programmeringsövningar utan skärm plockar hon fram fem små robotar för att visa hur en kan jobba med trådprogrammering och flödesscheman. Nu är det dags att testa de små bi-robotarna tillsammans. TGA:s pedagoger delar in sig i två grupper för att programmera robotarna att följa varsin bana och korsa varandras väg flera gånger, utan att krocka.

Uppgiften är inte helt lätt att lösa, trots att flera i gänget utbildar spelindustrins blivande programmerarelit. Det blir många skratt. Och reflektioner om samarbete och hur läroprocessen egentligen går till.

 

Om Annika

– Utbildare i systemutveckling på EC Utbildning i Malmö och Helsingborg sedan 1995 med pauser från EC Utbildning för att arbeta som teknisk projektledare och konsult inom inbyggda system
– Undervisar i: Javaprogrammering /praktisk databasdesign/ algoritmer och datastrukturer i Java/ databashantering/ C# programmering/ C/C++-programmering för inbyggda system/ C-programmering grund och avancerad/ C++-programmering grund och avancerad/ algoritmer och datastrukturer i C/ algoritmer och datastrukturer i C++
– Mentor för övriga utbildare inom programmering på EC-utbildning
– Del av pedagogiska gruppen för Academedias yh-segment
– Utbildare i programmeringslek för barn och deras pedagoger inom förskolan

Dela sidan: