Gå en sex veckors kurs och utveckla dina färdigheter inom HTML och CSS.

Under kursen får du förståelse för konceptet responsiv och adaptiv design. Du lär dig behärska ramverk som bl.a. Bootstrap för mer avancerade gridlayouter och JavaScriptbaserade komponenter och plugins.  

Målet med kursen är att du genom teori och praktiska övningar utvecklar kunskaper och färdigheter i att skriva HTML och CSS, samt lär dig att använda Bootstrap och andra ramverk för att designa hemsidor och appar. 

För mer information och anmälan, kontakta oss på: info@ecutbildning.se

Kursprogram

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kunskaper om:  

 • Grundläggande HTML och CSS  
 • Grundläggande om preprocessor SASS  
 • Responsiv och adaptiv webbdesign  
 • Bootstrap med komponenter och plugins  
 • Grundläggande om andra CSS ramverk som bl.a. Bulma och UI Kit  
 • Grundläggande om CSS-bibliotek som bl.a. Font Awesome, Hint och Animate  

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha färdigheter i att:  

 • Förstå hur Bootstrap fungerar för att kunna bygga på och modifiera med egen HTML, CSS och JavaScript  
 • Skapa responsiva webbsidor med hjälp av HTML, CSS och JavaScript/jQuery samt andra typer av CSS bibliotek  

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kompetens att:  

 • Utveckla webbsidor och appar med HTML och CSS  
 • Utveckla webbsidor och appar med Bootstrap och andra ramverk  
 • Utveckla responsiva gränssnitt  

Praktisk information om kursen

Vem vänder sig kursen till?

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i HTML och CSS och ta ditt första steg mot yrket som JavaScriptutvecklare.
Kursen kräver förkunskaperna: 

Matematik 2 (B)
Programmering 1, 100 p ( programmering A+B eller motsvarande) 

Utbildningsnivå

Grundnivå 

Undervisningsspråk 

Svenska & Engelska 

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G), Väl Godkänd (VG). 

Har du minst 75% närvaro får du ett diplom med en EC Education Certifiering 

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen den 28 februari

Plats

Stockholm, Tomtebodavägen 3A, 171 65 Solna  

Kursstart

22 jan 2019 

Slutdatum

28 feb 2019 

Antal veckor

6 veckor

Tider

Tisdagar: 09:00 -17:00
Torsdagar: 09:00 -17:00

Studietimmar

16 h lärarledd tid per vecka 

Utöver det rekommenderar vi ca 20 h till självstudier i veckan 

Tillfällen

12 st lektioner á 8 h 

Platser kvar

Ja 

Pris

6975kr

Kursmaterial 

Egen dator. Det finns även möjlighet att låna dator under kursperioden.

För anmälan kontaktar du oss på: info@ecutbildning.se

Dela sidan: