Petra Michaela WA (003)

Det är knappast någon nyhet, men alltjämt ett stort problem. IT- och telekombranschen har länge varit underrepresenterade vad gäller kvinnor, både i stort och på ledande positioner. Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen IT- och telekomföretagen har till och med siffrorna försämrats de senaste två åren. Utmaningarna när det gäller den låga andelen kvinnor är flera: dels är det alltför få som söker sig till IT-relaterade utbildningar, dels är karriär- och utvecklingsmöjligheterna inte utformade så att de främjar kvinnor lika mycket som män.

Någon som aktivt arbetar för att vända den negativa trenden är Petra Laewen, CEO och grundare av Women Ahead, en rekryteringsbyrå med fokus på kvinnor inom IT, teknik och telekom.

Kort fakta om Petra

Namn: Petra Laewen, CEO and Founder
Företag: Women Ahead AB
Bransch: Rekrytering med fokus på kvinnor. Women Ahead samarbetar med EC Utbildning när det gäller att stötta kvinnliga studerande att komma in i arbetslivet.

Berätta om Women Ahead!

Women Ahead är en rekryteringsbyrå med fokus på kvinnor inom IT, teknik och telekom. Fördelningen mellan kvinnor och män i branschen är väldigt ojämn, varför vi ser att vi har ett gediget arbete fram för oss, för att attrahera fler kvinnor att söka sig till mansdominerande utbildningar och tjänster inom svenskt näringsliv. Vi samarbetar bland annat med EC Utbildning kring deras utbildningar, där vi stöttar kvinnliga studerande att komma in i arbetslivet.

Hur ser fördelningen killar/tjejer ut i branschen?

I IT- och Telekombranschen är den generella fördelningen mellan killar/ tjejer 70 procent respektive 30 procent vilket vi på Women Ahead arbetar för att förändra.

”För att få till en förändring krävs också att vi kvinnor vågar lita på vår egen förmåga och kapacitet. Vi behöver bli bättre på att framhäva oss själva och stötta och backa upp andra kvinnor.”

Hur kan man arbeta för att locka fler kvinnor till branschen?

Visa upp fler kvinnliga förebilder som arbetar inom IT och teknik. Oftast använder man bilder på män, vilket avskräcker kvinnor att söka sig till dessa företag.

Företag behöver också se över sina hemsidor och hur man formulerar sig i sina platsannonser. Att skriva i en annons att företaget gärna ser kvinnliga sökanden är bra. Vissa företag tror att det är diskriminerande att skriva så men då branschen ser ut som den gör så är det en positiv särbehandling att vilja öka upp jämställdheten genom att rekrytera och anställa kvinnor.

Det finns även andra exempel på hur man kan påverka utvecklingen åt rätt håll. Det finns till exempel företag som endast anställer kvinnor under en månad varje år, andra företag har som krav att få med minst två kvinnliga kandidater i varje rekryteringsprocess.

För att få till en förändring krävs också att vi kvinnor vågar lita på vår egen förmåga och kapacitet. Vi behöver bli bättre på att framhäva oss själva och stötta och backa upp andra kvinnor. Det finns fortfarande mycket missunnsamhet bland kvinnor emellan, som redan visar sig i grundskolan. Det skapar en osäkerhetskänsla som sitter kvar upp i mogen ålder.

Vad finns för möjligheter inom IT-branschen?

Här finns en otroligt stor mängd olika yrken och roller. Söker du dig till IT-/ tekniska utbildningar som kvinna kommer du kunna välja och vraka bland intressanta tjänster och företag efter examen.

Relaterat

Women Ahead
Women Ahead är en rekryteringsbyrå med fokus på kvinnor inom ledande befattningar, försäljning och administration. Man hjälper företag att skapa en bra balans och ett modernt tänk kring könsfördelning och mångfald. Women Ahead hjälper inte bara företag med rekrytering utan hjälper även företag att utveckla sina kvinnliga medarbetare och få dem att lita på sin egen förmåga. Läs mer om Women Ahead.

Studie om kvinnor och IT
2016 publicerades en studie kring kvinnor och IT i Sverige. Ta del av studien här.

Statistik
IT- och telekomföretagen utför varje år mätningar av andelen kvinnor och män inom IT- och telekombranschen. Läs mer och se de senaste siffrorna här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela sidan: