Damon Collum

Medelstora och stora företag är beroende av IT-system som kan integreras till befintliga och nya system. Besitter du kompetenser inom både IT och försäljning är du en av framtidens mest åtråvärda resurser.

Först, stilla vår nyfikenhet och berätta lite om din bakgrund?

Jag arbetade som lärare i sex år för att gå över som delprojektledare på en digitaliseringsprocess inom pedagogik. Därefter jobbade jag inom studievägledning och arbetsmarknadsforskning. Jag har även arbetat med datainhämtning och statistisk analys samt varit utbildningsledare inom produktutveckling, främst i fordonsbranschen. Nu har jag landat här på EC Utbildning och känner mig entusiastisk över att arbeta med utbildningen IT Sales B2B.

Varför är IT Sales B2B en utbildning att räkna med?

I den senaste Konjunkturbarometern från Västra Götalands regionen är företagstjänster ett av de områden som visar på den starkaste tillväxten i regionen. Rapporten som släpptes i maj 2017 avslöjar dessutom att IT-företagen visar på en ännu starkare utveckling, jämfört med tjänsteföretag generellt. Höstens prognos pekar bara uppåt. Därför kan man säga att en sådan här utbildning bjuder på enorma möjligheter för en framtida karriär.

Vem passar för den här utbildningen?

Utbildningen är på två år vilket innebär att det är ett högt tempo, men då finns det också utrymme för att ta in de kunskaper som krävs oavsett din bakgrund.

Om du har en säljbakgrund kommer du att bli uppdaterad inom de IT-system som kommer att ha en central roll i framtidens ekonomi. På samma sätt kommer tekniskt kunniga personer, som vill utveckla sin förmåga som säljare, att lära sig mer om försäljning och kundrelationer. Utbildningen är uppbyggd för att kunna hjälpa båda typer av personer att höja sin kompetens för att möta marknadens önskningar och krav.

Om du måste välja ETT guldkorn ur utbildningen som du tror blir extra roligt?

En väldigt intressant kurs som precis har introducerats i utbildningen är ”Digitala trender”. Vi kommer då att titta närmare på olika affärsmodeller kopplade till ”Internet of Things”. Kursen fokuserar på Big Data, Molnet och Mobilitet som en del av ”The ICT Transformation”. Digitalisering inom samhället och de digitala affärer som blir viktiga i framtidens ekonomi tas upp och de studerande kommer att lära sig grunderna i hur denna utveckling fortskrider.

Vad ser du för framtida arbetsroller efter avslutad utbildning?

Efter en examen från IT Sales B2B ser jag att tänkbara roller skulle kunna vara: IT-säljare, Account Manager, Affärsutvecklare IT eller Företagssäljare.

Avslutningsvis, varför rekommenderar du YH-utbildning som utbildningsform?

En YH-utbildning är så bra för att teori kombineras med praktisk tillämpning. De nyvunna kunskaperna får snabbt komma till användning och omsättas i praktiken på ett företag. Det gör att vägen in i arbetslivet på en kvalificerad nivå blir både kortare och effektivare.

Bakom varje utbildning sitter också en ledningsgrupp med representanter från branschen. De ser till att utbildningens innehåll alltid är relevant till de förändringar som sker på marknaden. Det innebär en kvalitetssäkring för att de kunskaper som lärs ut också är de som efterfrågas av arbetsgivarna. I vår ledningsgrupp för IT Sales B2B återfinns representanter från några av de främsta företagen i branschen så som; Advectas AB, Hogia Ab, Svenska Coegi (f.d. Floorit) Sigma IT och Dfind IT.

 

 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta Damon Collum

damon.collum@ecutbildning.se | +46 10 142 13 10

Besöksadress: Mölndalsvägen 81, 412 63 Göteborg

Dela sidan: