Atea

Fredrik Sannerhult

 

Fredrik SannerhultLedningsgruppsmedlem för YH-utbildningen Server- och virtualiseringsspecialist.

På vilket sätt är du och ditt företag engagerad i utbildningen?

Atea är medlem i utbildningens ledningsgrupp och har under flera år tagit emot studerande vid deras LIA-perioder.

Vilka framtidsutsikter har studerande från denna utbildning på arbetsmarknaden?

Med denna utbildning i bagaget så har du mycket goda framtidsutsikter. Det finns ingen liknande utbildning i Örebro-området som förbereder dig på arbetslivets krav på ett lika bra sätt.

Hur väl tycker du att innehållet i utbildningen stämmer med de kompetenskrav som ditt och andra företag har?

Utbildningens innehåll stämmer väl överens med de krav som vi på Atea ställer på en nyanställd konsult. Teknikutvecklingen går snabbt så utbildningens innehåll måste hela tiden uppdateras.

Vill du ge några råd till blivande studerande på utbildningen?

Ta utbildningen på största allvar, nätverka med dina studiekamrater och på de företag som du praktiserar på. Då kommer du garanterat att få och ha arbete under en lång tid framöver.

Vilka fördelar ser du med att ha gått en yrkeshögskoleutbildning jämfört med en högskoleutbildning?

Denna utbildning följer mycket mer de krav som våra kunder ställer, vilket inte en högskoleutbildning gör på samma sätt. Detta innebär att du som YH-studerande är produktiv i princip från dag 1 vilket underlättar vid en rekrytering.

Dela sidan: