Teknisk säljare och lösningsarkitekt, Avensia

Christian Tellström

Ledningsgruppsrepresentant Webbutvecklare inom .NET.

På vilket sätt är du och ditt företag engagerad i utbildningen?

Vi är engagerade på flera olika sätt: som företagsrepresentant i ledningsgruppen, som gästföreläsare och som LIA-företag.

Vilka framtidsutsikter har studerande från denna utbildning på arbetsmarknaden?

Utbildningen ger en bra bas för att arbeta med .NET. Du får lära dig flera olika tekniker och verktyg som ger dig goda förutsättningar att direkt efter utbildningen börja arbeta i projekt inom webbutveckling.

Att utbildningen är så bred ger dig flera valmöjligheter. Istället för ren gränssnittsdesign kan du exempelvis inrikta dig mot backend-utveckling, d.v.s. programmering mot server och databaser.

Hur väl tycker du att innehållet i utbildningen stämmer med de kompetenskrav som ditt och andra företag har?

Innehållet matchar till fullo det som vi och andra företag behöver och vill ha. Vid våra möten har vi intensiva och bra diskussioner om vad som ska ingå och vilken kompetens de studerande behöver ha med sig. Därmed är innehållet alltid aktuellt och täcker de tekniker och verktyg som är av intresse både idag och i framtiden. Bland annat har vi precis tagit beslut på att komplettera utbildningen med moment inom CMS (Content Management System, dvs. publiceringsverktyg), en kompetens som är mer och mer nödvändig för dig som webbutvecklare.

Vi i ledningsgruppen består av en bra mix mellan större och mindre företag och med olika verksamhetsinriktningar. I våra diskussioner så hittar vi gemensamma delar som alla företag har behov av. Det innebär att du får med dig kompetens som är gångbar i många företag.

Vill du ge några råd till blivande studerande på utbildningen?

Koncentrera dig på LIA och se till att göra ett bra arbete under denna tid. LIA kan ge värdefulla referenser och fungerar i princip som en provanställning. När du får fokusera och arbeta med en viss uppgift får du detaljkunskaper du inte kan få via den skolförlagda delen av utbildningen.

Ett annat tips är att läsa på mer än det som krävs i kursplanen. Komplettera den djupa och breda kompetens du får inom webbutveckling och inom .NET med att lära dig hantera exempelvis de verktyg som används, så som Sharepoint och andra CMS-system.

Utnyttja varandras olikheter. I de flesta klasser finns ofta en härlig blandning av studerande med olika bakgrund och erfarenhet. Ett bra exempel är den klass som började hösten 2013; här finns personer som kommer direkt från gymnasiet och lite äldre personer med yrkeserfarenhet. En sådan mångfald ger energi och dynamik och innebär att man kan dra nytta av varandra.

Vilka fördelar ser du med att ha gått en yrkeshögskoleutbildning jämfört med en högskoleutbildning?

Yrkeshögskoleutbildningar känns oftast mer aktuella och hänger med mer i trenderna. Kontakten med näringslivet är ”tightare” jämfört med högskoleutbildningar.

Dela sidan: