Magnus Webbutvecklare EC Utbildning

Mitt uppe i karriären valde Magnus Weidmar att sätta jobbet på paus. Av en enda anledning – Magnus hade blivit handlöst förälskad – i att knacka kod.
– Jag har inte ångrat det en dag, bara önskat att jag gjort det tidigare, berättar Magnus.

– Jag en 32 åring som är född och uppväxt i Helsingborg och det är också här jag har varit verksam under den största delen av mitt arbetsliv. Som på ett bananskal halkade jag som 25 åring in på banan som IT-projektledare efter en tjänst som teamledare i ett logistikföretag. Jag ledde projekt med fokus på att digitalisera och automatisera flöden. Här kom jag i kontakt med e-handel vilket sedan blev min primära sysselsättning. Att hjälpa medelstora företag att komma igång med e-handel, utveckla e-handelskoncept och att sticka ut bland konkurrenter i mediabruset. Under tiden läste jag parallellt fristående distanskurser på universitet runt om i Sverige för att hela tiden bygga ut min kompetens både som projektledare och mer praktiska ämnen så som webbpublicering.

Hur kom det sig att du sökte till YH-utbildningen Webbutvecklare inom .NET, på EC?

– Det måste varit sen vår eller början av sommaren 2015 som jag letade efter kurser för PHP eller C# i universitetens produktkataloger. Året tidigare hade jag som av en ren slump skrivit in mig på en kurs i Python programmering och blev handlöst förälskad i att knacka kod. Det var den perfekta kombinationen av kreativitet, problemlösning och praktiskt genomförande.

– Jag kände att jag med mer kompetens i back-end kod skulle kunna bli en än mer kompetent projektledare. Jag hittade aldrig någon kurs som motsvarade mina krav, istället snubblade jag över ”Webbutvecklare inom .NET” på EC-utbildning. En hel utbildning som skulle kräva att jag under en tid la min karriär som projektledare på hyllan och istället helt fokusera på studier. Eftersom jag var så förälskad valde jag att under sommaren och hösten knyta ihop säcken och överlämna pågående projekt och istället sätta mig och webbprogramera i två år. Jag har inte ångrat det en dag, bara önskat att jag gjort det tidigare.

Innan jag bestämde mig för att söka läste jag precis en sådan här intervju och tänkte, gud vilken cliché! Men faktum är att det stämde väldigt väl in på verkligheten.

Hur trivdes du i EC och på webbutvecklarutbildningen?

– Jag har sedan start trivts väldigt bra, om man som jag är lite mer praktiskt lagd så har man verkligen ett försprång då det mesta är väldigt hands on och byggt på learning by doing. När jag researchade EC-utbildning innan jag bestämde mig för att söka läste jag precis en sådan här intervju och tänkte, gud vilken cliché, tjejen som blev intervjuad vitnade om gemenskap och stort engagemang från både kursledare och utbildningsledare. Faktum är dock att det stämde väldigt väl in på verkligheten, utbildningen präglas av stöd i alla de former och skolan i sig är verkligen välanpassad för studenter utan programmeringserfarenhet.

– Sägas skall dock att inget kommer gratis, jag har personligen lagt ner mycket tid på att just programmera. Jag skulle också vilja påstå att det är viktigt att ta sig till alla föreläsningar då tempot ibland kan vara ganska högt och det är lätt att missa vitala delar. Samt att göra ALLA laborationer, även dem som ibland kändes helt hopplösa. Detta har hjälpt mig oerhört mycket, speciellt en laboration vi gjorde sista kursen första terminen, ett schackspel med AI. Detta säger ganska mycket om utbildningen, efter 4 månader kunde vi bygga ett schackspel… Otroligt!

Vad var mest givande på utbildningen till webbutvecklare?

– Oj, ja att jag har lärt mig programmera. Låter så klart väldigt brett vilket det också är. Utbildningen har lärt mig hur jag ska tänka och hur jag ska tackla nya programmeringsspråk och ramverk. Om jag ska ge något konkret som jag använt mest i arbetet så är det troligtvis ASP.MVC, som nästan alla moderna .net baserade administrationsramverk bygger på.

– När jag satte igång med utbildningen hade jag inte tillräcklig kunskap om ämnet för att kunna se fram emot något speciellt och även under utbildningen har man bytt vad man ser fram emot. Det är hela tiden den pusselbiten man fattas för att göra en mer avancerad applikation, från inloggningssystem till distribuerande webb APIer. Varje gång man får en ny pusselbit inser man att det finns två pusselbitar till att lägga in om man så vill.

Berätta om dina LIA-perioder.  Hur stor nytta har du haft av dessa?

– Jag och en klasskamrat gick ihop och bestämde oss för att vi skulle söka LIA plats tillsammans. Detta eftersom vi ville ha möjlighet att ge varandra stöd under projekten och inte behöva belasta vår handledare i onödan. Jag gjorde båda mina LIA-perioder på Sogeti, vilket har varit så otroligt häftigt. Vi har arbetat på projekt i allt från Xamarin till Computer Vision och Machine Learning i Azure. Jag skulle säga att jag haft lika stor nytta av mina två LIA perioder som jag haft av hela utbildningen i stort. Det ges tillfälle att lära av andra konsulter och möjlighet att grotta ner sig tekniker som företaget efterfrågar och genom det trygga en anställning. Jag skulle säga att mina LIA perioder helt ligger till grund för alla jobberbjudande jag nu får.

Berätta om din yrkesroll och din arbetsplats?

– Jag jobbar idag som Full-Stack Application Developer på Sogeti. Här utvecklar jag alla delar i webb- eller mobil-applikationer. Från det grafiska gränssnittet hela vägen ner till kommunikationen med en eller flera databaser. Jag blev erbjuden jobbet på Sogeti redan på min första LIA period som jag utförde på företaget. Jag tror att det som resultera i att jag blev erbjuden arbetet var att jag visade att jag hade ett driv, en vilja att lära mig.

– Jag sitter just nu på Sogeti syd Digitala kanaler som har två kontor i Skåne, ett i Helsingborg och ett i Malmö. Min roll är ganska bred vilket var mitt mål, att arbeta som konsult innebär att man hela tiden vill ha beläggning, inte bara för lönebonusen. Att få hög beläggning kräver att du antingen är väldigt duktig på en sak eller lite duktig på många. Därför var det helt fantastiskt att vi fick en så bred grund från EC-utbildning. Sogeti kan kasta in mig i nästan alla projekt som behöver en utvecklare i .NET.

Jag får flera jobberbjudande i veckan på LinkedIn.

Hur ser behovet ut i IT-branschen? Är det lätt att få jobb och vad eftersöks?

– Det är lätt att få jobb om du visar att du har en vilja att utvecklas och ett eget driv. Jag får flera jobberbjudande i veckan på LinkedIn och det som oftast efterfrågas är kompetens i React och EPI server, förutsatt att det redan finns en grund i .net. De som rekryterar är av alla typer, från små tech start-ups och webbbyråer till stora konsultföretag och bolag med in-house utvecklare. Det är ingen tvekan om att det är utvecklarens tid och det är bara att välja vad som passar en bäst. Viktigaste för mig var en kombination av spännande uppdrag och månadsinkomst var Sogeti lämnade bästa erbjudandet.

Vill du ge några råd till blivande studerande på denna utbildning?

– Bruka allvar och studera heltid. Det är svårt att arbeta eller göra någonting annat bredvid studierna. Det krävs att man lägger mycket tid på just programmeringen för att man ska ha så goda förutsättningar som möjligt när man är klar.

– Välj din handledare, inte din LIA plats. I mitt fall var det vår handledare som har sett till att vi fått arbeta med så intressanta projekt under vår tid som LIA studenter. Istället för att bara gå bredvid och assistera befintliga konsulter har de sett oss som en tillgång som kan ”spetsutvecklas”, vi har fått stor teknisk och kreativ frihet som har utvecklat mig som både konsult och utvecklare.


Varför tycker man bör gå en utbildning/söka till vår skola?

– Tycker du om att knacka kod, eller vill arbeta med något praktiskt och kreativt, så sök. Detta måste vara den absolut snabbaste vägen till ett jobb där man får jobba praktiskt och kreativt och dessutom till en lön som är riktigt bra jämfört med många andra branscher.

Låter det intressant? Sök till EC du med!
Du hittar våra utbildningar här.

Dela sidan: