Vad menas med LIA?

I de allra flesta YH-utbildningar ingår så kallad LIA (Lärande-i-arbete). Det är den del av utbildningen där våra studerande är ute på företag och genomför arbetsplatsförlagd praktik. LIA är till för att ge den studerande en djupare och praktiskt förankrad kompetens inom ramen för utbildningen.

LIA är en win-win

För dig och ditt företag innebär det att ni tar emot en eller flera studerande under en längre period. Antalet veckor skiljer sig något mellan utbildningarna. Har ni planer på att rekrytera är detta en fantastisk möjlighet att få prova på hur ett eventuellt samarbete fungerar.

Det är helt kostnadsfritt att ta emot en LIA-studerande, parterna utger därmed ingen ersättning till varandra. Det som krävs av ditt företag är engagemang, tydliga arbetsuppgifter, rätt arbetsredskap samt en handledare. Detta på grund av att alla parter skall få ut så mycket som möjligt av tiden.

Fyra goda skäl till varför du och din arbetsplats ska ta emot en LIA-studerande
• LIA:n kan bli ett sätt att hitta nya medarbetare till din arbetsplats.
• Som handledare får du möjlighet att reflektera och utveckla dig själv som person och medarbetare.
• Som handledare får du möjlighet att hitta ny inspiration i din vardag och utmana dig själv.
• Den studerande blir en ”extra resurs” för din arbetsplats.

Vad förväntas av dig som handledare?

I filmerna nedan går vi igenom vad du ska tänka på som handledare.

Del 1: Planering och uppstart

Del 2: Metoder

Del 3: Inlärningstrappa

Del 4: Uppföljning

Dela sidan: